Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Capvest verzamelt en verwerkt van gebruikers van de Capvest website. Capvest is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Welke gegevens verzamelen wij?
Capvest verzamelt en verwerkt gegevens die u via de website aan ons verstrekt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als gebruik maakt van onze diensten of als u via het contactformulier of e-mail contact met ons opneemt. 
Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende categorieën persoonsgegevens: uw e-mailadres, naam en voornaam, contactgegevens en overige door u aan Capvest verstrekte informatie.

Voor welke doeleinden gebruiken we uw gegevens?
De persoonsgegevens die u aan Capvest verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;
  • voor statistisch marktonderzoek;
  • om u de door u gevraagde documentatie toe te zenden;
  • om u de door u gevraagde onderdelen en/of producten toe te zenden;

Wij geven uw gegevens niet door aan derde partijen, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging
Wij zorgen ervoor dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging.

Uw gegevens
Wij bewaren uw gegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. U hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens. U kunt een gespecificeerd verzoek mailen naar info@capvest.nl of contact opnemen met Capvest, telefoonnummer 024-355 96 24.

Wij zullen in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot stopzetting, inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering, zullen we de desbetreffende persoonsgegevens binnen vier weken verwijderen, tenzij de wet ons verplicht om die persoonsgegevens te bewaren (of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten).

Vragen?
Indien u nog vragen hebt over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via onze website, of door te bellen naar 024-355 96 24.

Websites van derden
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor verwerking van de persoonsgegevens via deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

HappyDrops kan dit privacybeleid eenzijdig wijzigen. We raden dan ook aan dit privacybeleid regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 21 september 2017.