Rapportage juli 2019: Zomerse angstrally

architecture-bank-bridge-417411.jpg
  • Aandelenbeurzen wereldwijd: +2,7% (jan-jul +19,2%)

  • Aandelenbeurs AEX: +1,8% (jan-jul +17,2%)

  • Obligatiemarkt Europese leningen: +1,8% (jan-jul +6,9%)

  • Capvest Masters Fund Defensief: +1,5% (jan-jul +4,7%)

  • Capvest Masters Fund Offensief: +1,6% (jan-jul +7,5%)

Zomerse angstrally

Het positieve beursklimaat van juni heeft zich in juli voortgezet ondanks oplopende onzekerheid. Alle financiële markten stegen. De MSCI-wereld index groeide met +2,7% en de AEX-index nam toe met +1,8%. Verder dalende rentes hadden opnieuw een stijging van de obligatiekoersen tot gevolg met +1,5%. Ook de Capvest fondsen behaalden positieve rendementen. Het Capvest Masters Fund Defensief steeg met +1,5% en het Capvest Masters Fund Offensief nam +1,6% toe.

Beursmaand juli leek een kopie van juni te zijn. Zoals in de vorige maandrapportage al benoemd, zijn centrale banken opnieuw bezig de economieën te stimuleren. De FED heeft de rente in juli voor het eerst verlaagd. Ook de ECB bekijkt opties voor eventuele nieuwe opkoop van obligaties. Een nog lager renteniveau van de nu al negatieve rente wordt ook niet uitgesloten. Onder invloed van deze heropleving van de ruime geldpolitiek zagen zowel de aandelen- als de obligatiemarkten de koersen wederom oplopen.

Ondanks stijgende koersen is het op economisch gebied zeker niet rustig. Er is onderliggend veel onzekerheid voelbaar en waarneembaar. Dat is logisch gezien de wereldwijde handelsspanningen en een afkoelende wereldeconomie. Denk in het bijzonder aan de oplopende handelsoorlog tussen China en VS die richting valutaoorlog dreigt te gaan. En in Europa ligt Boris Johnson op ramkoers voor wat betreft Brexit eind oktober. Daarbij gaf de ECB aan dat de economische vooruitzichten verslechteren en dat met name de industrie in Duitsland en Italië er zwak voorstaan.

De huidige rally is een zogenoemde angstrally. Dat is het beste aan te tonen met de sterke fondsresultaten in juni (+16%) en juli (+17%) van goudspecialist Georges Lequime. Goud doet het altijd goed als de onzekerheid toeneemt. Het aandeel van goud binnen de Capvest fondsportefeuilles stijgt al bijna boven 4% van het totale belegde vermogen. Daarboven zullen we deels winst nemen om te voorkomen dat de positie te groot wordt.

Op portefeuilleniveau springt ook de positie van Loïc Cardiou in het oog. Vorige maand was zijn fonds H2O Allegro de grootste verliezer met -2,9%. Deze maand heeft H2O zich krachtig hersteld met een resultaat van +12,2%. De tijdelijke dip kwam door een artikel in de Financial Times waarin werd gesteld dat het fonds belegt in leningen zonder kredietrating en daarmee beperkter verhandelbaar is. Beleggers werden hier onrustig van en verkochten het fonds. Voor ons zijn deze posities geen verrassing. We weten dat Cardiou nooit boven 5% in obligaties zonder kredietrating investeert. Wij zien geen aanleiding de posities te verkopen. H2O is sinds aankoop in 2015 het best presterende fonds. Wel is tussentijds al een keer winst genomen om de de positie niet te dominant te laten worden.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans