Rapportage juni 2019: Rally dankzij centrale banken

fed
  • Aandelenbeurzen wereldwijd: +4,2% (jan-jun +16,0%)

  • Aandelenbeurs AEX: +3,9% (jan-jun +15,1%)

  • Obligatiemarkt Europese leningen: +1,9% (jan-jun +5,4%)

  • Capvest Masters Fund Defensief: +1,8% (jan-jun +3,5%)

  • Capvest Masters Fund Offensief: +2,8% (jan-jun +5,9%)

Rally dankzij centrale banken

De MSCI- Juni werd gekenmerkt door een sterke rally over de totale breedte van de financiële markten. De MSCI-wereld index steeg met +4,2% en de AEX-index nam toe met +3,9%. Dalende rentes hadden een stijging van de obligatiekoersen tot gevolg met +1,9%. Ook de Capvest fondsen behaalden positieve rendementen. Het Capvest Masters Fund Defensief steeg met +1,8% en het Capvest Masters Fund Offensief met +2,8%.  

De centrale banken zijn de belangrijkste factor voor de goede beursstemming. De monetaire autoriteiten zijn de afgelopen zes maanden volledig gedraaid qua rentevisie en economische vooruitzichten. In plaats van beleid gericht op terugtrekkende bemoeienis en normalisering van de rentestanden, doen ze nu toch het tegenovergestelde. De Fed heeft als eerste de deur opengezet naar renteverlagingen. De eerste tariefsverlaging wordt al in juli verwacht. De Europese en Japanse centrale bank zullen zeer waarschijnlijk volgen.  

Zo ontstaat dus de extreme situatie dat de Nederlandse inflatie oploopt naar +2,7%, de werkloosheid een recorddieptepunt heeft bereikt, er overal arbeidstekorten zijn en ook de Europese centrale bank de economie opnieuw gaat aanjagen met renteverlagingen. Gevolg is dat pensioenen en huizen onbetaalbaar worden.  

Omdat de extremiteiten op de financiële markten steeds verder worden opgerekt lopen de risico’s voor kapitaalbeheer verder op. Zo leveren 25% van de totale hoeveelheid uitstaande leningen wereldwijd ($ 13,4 biljoen!) inmiddels geen rente meer op, maar is er sprake van negatieve rentestanden. Obligatiebeleggers zitten vooralsnog op een roze wolk, omdat de prijs en de rente zich tegenovergesteld bewegen. De extreem lage rentes maken obligaties echter peperduur voor beleggers. Deze beleggingscategorie mijden is en blijft voor ons essentieel in het beperken van portefeuillerisico’s.  

Het sterkste rendement is afgelopen maand behaald door goudspecialist Georges Lequime. Het Earth Gold fonds steeg met +15,9%. De opleving van de goudprijs werd vooral gevoed vanuit de politiek. Trump heeft Judy Shelton voorgedragen als nieuwe kandidaat bestuurder voor de Fed. Zij is een aanhanger voor het uitgeven van door goud gedekte staatsobligaties. Mocht dit realiteit worden, dan zou dit grote gevolgen kunnen hebben voor de waarderingen van alle lopende schulden.  

Niet alleen in de obligatiemarkten maar ook in de aandelenmarkten zijn de extremiteiten toegenomen. Afgelopen maand een aantal conference-calls gehad met Capvest Masters (Norbert Keimling, Fabrice Vecchioli en Rob Burnett) over dit onderwerp. Er zijn meerdere invalshoeken die de unieke marktsituatie van overwaarderingen onderstrepen. Het is dus vooral oppassen geblazen waar je het kapitaal in deze marktsituatie onderbrengt. Het risico van overwaarderingen in de fondsportefeuille is te omzeilen door optimalisering van verschillende waarde strategieën. Dit blijft ons belangrijkste aandachtspunt in het beheer. Fijne zomervakantie voor nu!

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans