Rapportage mei 2019: Handelsspanningen weer opgevlamd

trump.jpg
  • Aandelenbeurzen wereldwijd: -5,4% (jan-mei +11,4%)

  • Aandelenbeurs AEX: -5,5% (jan-mei +10,8%)

  • Obligatiemarkt Europese leningen: +0,8% (jan-mei +2,6%)

  • Capvest Masters Fund Defensief: -0,6% (jan-mei +2,2%)

  • Capvest Masters Fund Offensief: -1,8% (jan-mei +4,0%)

Handelsspanningen weer opgevlamd

In mei stonden alle aandelenmarkten sterk onder druk. De MSCI-wereld index verloor -5,5% van zijn waarde en de AEX-index -5,4%. Onzekere economische groeiverwachtingen vertaalden zich in stijgende obligatiekoersen. Voor de tienjarige staatsobligaties van Duitsland, Nederland, Denemarken en Japan zijn de rentepercentage eind mei onder nul gedaald! Ongekend en uniek in de geschiedenis. Het Capvest Masters Fund Defensief daalde met -0,6% en het Capvest Masters Fund Offensief met -1,8%.  

De druk op de markten liep duidelijk op vanwege wereldwijde handelsspanningen. Vooral Trump zette de toon met zijn dreigende houding richting China, maar ook Mexico en India moesten het ontgelden. In geval van Mexico heeft hij gedreigd een heffing van 5% op te leggen aan alle exporten naar de VS. Tegelijkertijd zijn de importvrijstellingen voor India stopgezet, waardoor over miljarden dollars invoerrechten moet worden betaald. In Europa liepen de spanningen over het vermeende gebrek aan begrotingsdiscipline door Italië hoog op en is Theresa May opgestapt. De besluiteloosheid over de Brexit deal blijft onverminderd groot. 

Met zoveel negativisme in de markt vielen de beurzen tussen de -5 en -10%. De Aziatische markten kregen de grootste klappen. Capvest Masters Lilian Co en Edmund Harris leden dan ook de grootste maandverliezen met respectievelijk -10,6% en -7,8%. Daar staan de positieve resultaten van marktneutrale aandelenmanagers Barry Norris (+4,4%), Gianmarco Mondani (+1,6%) en Thomas de Saint Seine (+0,7%) tegenover.  

In mei hebben we contact gehad met een kwart van de Capvest Masters. Het merendeel bestond uit persoonlijke ontmoetingen, een aantal hebben we gesproken via conference calls. Rode draad in de gesprekken is en blijft de extreme spreidstand van waarde- versus groeibeleggingen. De eerste zes maanden van dit jaar is de extremiteit opnieuw verder opgelopen. Het rendementsverschil staat alweer op 8% tussen waarde en groei! Het meest illustratieve gesprek was toch wel met waardebelegger bij uitstek Rob Burnett. Hij grijpt juist nú de kans om voor zichzelf te beginnen. Burnett is ervan overtuigd dat positieve rendementen voor waarde beleggingen en daarmee een goede start voor zijn onderneming binnen handbereik zijn.  

Afgelopen maand hebben de Capvest fondsen aanzienlijk minder grote verliezen geleden dan de markten. Het laat wederom zien dat de breed gedifferentieerde fondsportefeuilles niet zo sterk meedeinen met de bewegingen van de markt. Vandaar dat we ook geen ‘ad hoc’ portefeuilletransacties doorvoeren, wat Trump ook in zijn hoofd haalt.  

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans