Rapportage april 2019: opmars zet door

asia.png
  • Aandelenbeurzen wereldwijd: +3,6% (jan-apr +18,0%)

  • Aandelenbeurs AEX: +3,5% (jan-apr +16,4%)

  • Obligatiemarkt Europese leningen: +0,1% (jan-apr +2,6%)

  • Capvest Masters Fund Defensief: +0,6% (jan-apr +3,0%)

  • Capvest Masters Fund Offensief: +1,4% (jan-apr +6,3%)

Opmars zet door

De internationale aandelenmarkten stegen over de hele linie. De MSCI-wereld index nam toe met +3,6% en de AEX-index steeg met +4,1%. De kapitaalrentes beleven nagenoeg onveranderd waardoor obligatiekoersen nauwelijks stegen met +0,1%. Het Capvest Masters Fund Defensief steeg met +0,6% en het Capvest Masters Fund Offensief met +1,4%.  

De algemene marktbewegingen waren goed terug te zien in de prestaties van de Capvest Masters. De fondsmanager met het grootste verlies was George Lequime met het Earth Gold Fund. In een markt waarbij de dollar sterker werd en risicovolle beleggingen worden aangegaan, dalen de koersen van goudaandelen. Lequime leed een verlies van -7,3%. Zoals u weet, beschouwen wij de goudbeleggingen als een verzekering voor de portefeuilles. De positie van Lequime zal dan ook nooit boven de 3% van elke portefeuille uitstijgen. Daarnaast leed Peter Pühringer ook een aanzienlijk verlies van -5,2%. Dat is te verklaren door zijn 100% blootstelling aan lokale valuta’s binnen opkomende landen. En een sterkere dollar gaat altijd ten koste van zijn resultaat.  

De Capvest Masters met de grootste Europese aandelenblootstelling stegen in april het sterkst. Beide Duitse Capvest Masters Christoph Bruns en Stephan Hornung lieten in lijn met de Europese markt winsten zien van +4,2% en +4,6%.  

De risicobereidheid onder beleggers is dit jaar zichtbaar toegenomen, omdat steeds meer centrale banken de lijn van de Amerikaanse FED volgen. Dus ondanks eerdere aankondigingen trekken ze zich niet terug maar blijven de economieën actief steunen. Macro economische data uit Azië, en in mindere mate Europa, duiden erop dat de economieën zich daadwerkelijk stabiliseren cq verbeteren. Zowel Adrian Owens als Barry Norris onderkennen deze ontwikkelingen, maar verwachten dat bij aanhoudende positieve groeiberichten de centrale banken toch weer een draai zullen moeten maken. Dat zou betekenen dat ze zich neutraler op moeten stellen. Dat komt meer in lijn met onze verwachtingen en huidige fondspositionering.    

Medio mei staat er weer een trip naar Londen gepland om onze investeringsideeën te toetsen en te actualiseren. Een bezoek waarbij we zes specialistische fondsmanagers met zeer verschillende fondsstrategieën persoonlijk zullen spreken. De helft van de managers zijn nieuw voor ons en de overige drie zijn bekende Capvest Masters waar wij een deel van het fondsvermogen aan toevertrouwen. Het zijn Paul McNamerra, Gianmarco Mondani en de onlangs toegevoegde nieuwe Capvest Master Rob Burnett.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans