Rapportage maart 2019: Party like it's 1999!

Rentecurve Amerika.png
  • Aandelenbeurzen wereldwijd: +2,5% (jan-mrt +13,9%)

  • Aandelenbeurs AEX: +1,5% (jan-mrt +12,5%)

  • Obligatiemarkt Europese leningen: +1,6% (jan-mrt +2,5%)

  • Capvest Masters Fund Defensief: +0,9% (jan-mrt +2,9%)

  • Capvest Masters Fund Offensief: +1,1% (jan-mrt +5,4%)

Party like it’s 1999!

De opmars van de financiële markten zette zich ook in maart stevig door. De MSCI-wereld index nam toe met +2,5% en de AEX-index steeg met +1,5%. De kapitaalrentes daalden aanzienlijk waardoor obligatiekoersen stegen met +1,6%. Het Capvest Masters Fund Defensief steeg met +0,9% en het Capvest Masters Fund Offensief met +1,1%.  

De beurzen hadden de wind flink in de zeilen afgelopen maand. Snelste stijgers waren opnieuw de Amerikaanse beurzen en in het bijzonder de technologiesector binnen de S&P500. Reden: de Amerikaanse centrale bank is niet alleen gestopt met het verkrappende beleid, maar is zelfs bereid om de economie te gaan stimuleren met nieuwe renteverlagingen! Groeifondsen met de hoogste toekomstige verwachtingswaarde profiteerden daar het meeste van. Zo stegen de koersen van de grote technologiebedrijven zoals Microsoft en Amazon naar nieuwe records. Het doet denken aan de hoogtijdagen van de IT-bubbel in 1999… 

Op de rentemarkten gebeurde afgelopen maand iets opmerkelijks, want bij uitzondering zijn de Amerikaanse kortetermijnrentes boven de langetermijnrentes uitgestegen. Doorgaans is het andersom en zijn rentepercentages hoger bij langere looptijden. Beleggers willen een zekere compensatie voor verwachte inflatie en de kans op wanbetaling. Risico’s worden begrijpelijkerwijs hoger ingeschat als je kapitaal langer uitleent.

De keren dat sinds 1940 de korte rentes boven de lange rentes uitstegen, volgden er altijd recessies. Twee weken geleden, op 22 maart, is dit dus weer gebeurd. Voor het eerst sinds 2007 is de 10-jaarsrente weer onder de driemaands-rente gedaald (zie grafiek). Nu zijn er genoeg economen die zullen aangeven dat het deze keer anders zal lopen en dat de opgaande trend zal doorzetten. Wij blijven echter bij onze defensieve positionering, wetende dat we de geschiedenis aan onze kant hebben.  

In maart zijn alle posities van Capvest Master Peter Huber verkocht. Wij nemen daarmee afscheid van een Capvest Master aan wie wij al ruim 14 jaar het kapitaal toevertrouwen. Aanleiding voor verkoop is de pensionering van Peter Huber. Zoals bekend, is het vertrek van een fondsmanager voor ons altijd reden om de fondsposities te heroverwegen en leidt in de meeste gevallen tot verkoop van de totale posities. 

Het vrijgekomen kapitaal vertrouwen wij voor een deel toe aan de vorig jaar voorgestelde Capvest Master Edmund Harriss. Verder introduceren wij nieuwe Capvest Master Rob Burnett. Door de transities wordt er meer kapitaal toevertrouwd aan regio specialisten in plaats van fondsmanagers met een globale aandelenstrategie. Zo focust Edmund Harris zich uitsluitend op opkomende landen en is Rob Burnett een Europese aandelenspecialist. Beide heren hebben een sterke focus op de inkoop. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de betreffende nieuwsberichten van Edmund Harriss en Rob Burnett.   

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans