Rapportage februari 2019: Rust dankzij centrale bankiers

rust.png
  • Aandelenbeurzen wereldwijd: +3,6% (jan-feb +11,2%)

  • Aandelenbeurs AEX: +3,9% (jan-feb +10,9%)

  • Obligatiemarkt Europese leningen: -0,1% (jan-feb +0,9%)

  • Capvest Masters Fund Defensief: +0,6% (jan-feb +2,5%)

  • Capvest Masters Fund Offensief: +1,3% (jan-feb +4,8%)

Rust dankzij centrale bankiers

In februari herstelden de aandelenmarkten zich verder. De MSCI-wereld index nam toe met +3,6% en de AEX-index steeg met +3,9%. De kapitaalrentes liepen fractioneel op waardoor obligatiekoersen daalden met -0,1%. Het Capvest Masters Fund Defensief steeg met +0,6% en het Capvest Masters Fund Offensief met +1,3%.  

Het was relatief rustig op de beurzen met minimale koersuitslagen. Dat is ook terug te zien in de Capvest portefeuilles. Het sterkste resultaat werd behaald door goudspecialist George Lequime met +3,6% en de marktneutrale aandelenstrategieën (Nicolas Walewski, Gianmarco Mondani, Thomas de Saint-Seine) verloren het sterkst met gemiddeld -1%.  

De verliezen van december 2018 zijn weer goedgemaakt door de afgelopen twee maanden. Dat geldt zowel voor de beurzen als voor onze portefeuilles. Aangezien de verliezen van de fondsportefeuilles in december aanzienlijk minder groot waren dan de financiële markten, is het logisch dat het herstel ook minder sterk is. De herstelbeweging is wederom toe te schrijven aan uitspraken van centrale bankiers. Zowel de ECB als de FED zijn voorzichtiger geworden in het stellen van vooruitzichten over de balans- en rente normalisatie. Dit heeft een stabiliserende uitwerking op de beurzen. 

Een voorzichtig en milder standpunt kunnen centrale bankiers zich permitteren zolang de inflatie laag blijft. Capvest Master en macrostrateeg Adrian Owens voorziet dat dit beleid voor de korte termijn kan aanhouden, omdat er een globale groei verzwakking waarneembaar is. Tegelijkertijd zijn vooral in Amerika onder de oppervlakte ontwikkelingen gaande die de inflatie in de loop van het jaar kunnen gaan stuwen. De krapte op de arbeidsmarkt neemt namelijk sterk toe waardoor de druk op loonstijgingen ook groter wordt. Owens verwacht daarom dat de renteverhoging opnieuw op tafel moet komen, ondanks de recente pauze die de FED heeft ingesteld. En daarmee zou de onrust weer terugkeren. 

Tegen deze achtergrond denken we dat de Capvest portefeuilles goed zijn gepositioneerd zoals we ook in december hebben kunnen zien. Het merendeel van Capvest Masters zijn handelaren waarbij de resultaten minder afhankelijk zijn van het marktsentiment. Als voorbeeld noemen we graag Barend Pennings die tijdens de afgelopen Capvest Masters Fund Meeting heeft verteld dat hij zich uitsluitend focust op verkeerde prijsstellingen. De keuze om wel of niet te investeren hangt af van de beoordeling van Pennings of het bedrijf in staat is zijn lening op tijd af te lossen. Als Pennings zijn huiswerk goed heeft gedaan verwacht hij de komende jaren ruim 10% per jaar te kunnen maken, ongeacht ontwikkelingen op de rentemarkten.  

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans