Rapportage januari 2019: Flip of a coin

coin.jpg
  • Aandelenbeurzen wereldwijd +7,3%

  • Aandelenbeurs AEX: +6,7%

  • Obligatiemarkt Europese leningen: +1,0% 

  • Capvest Masters Fund Defensief: +2,4%

  • Capvest Masters Fund Offensief: +3,6%

Flip of a coin

Zo negatief als 2018 eindigde, zo optimistisch is 2019 begonnen. De MSCI-wereld index nam toe met +7,3% en de AEX-index sloot af met +6,7%. Obligaties waren in trek waardoor de koersen opliepen met +1,0%. Het Capvest Masters Fund Defensief steeg met +2,4% en het Capvest Masters Fund Offensief met +3,6%.  

Het kan gek gaan. December 2018 was voor de Amerikaanse S&P500 de slechtste maand sinds de Grote Depressie in de jaren 30 van de vorige eeuw. De daaropvolgende maand januari is de beste start in 30 jaar waardoor de verliezen van december bijna teniet werden gedaan. Reden voor deze extreem grote koersuitslagen is dat de Amerikaanse centrale bank op 4 januari een draai van 180 graden heeft gemaakt naar aanleiding van de onrust op financiële markten in december. De FED heeft haar voornemen de rente te verhogen en haar balans te verkrappen voorlopig laten varen. Een ongekende ‘flip of the coin’ in een periode van zes weken waar de markten heftig op reageerden. Het laat eens te meer zien hoe sterk de financiële markten gefocust zijn op uitspraken van centrale bankiers en de daarmee getoonde afhankelijkheid.  

Het is de vraag wat deze extreme ommezwaai voor gevolgen heeft voor de geloofwaardigheid van de centrale bank. President Trump zul je in elk geval niet meer over de FED horen klagen. De dreiging dat hij Powell de laan uit wilde sturen eind december lijkt zijn uitwerking te hebben gehad. Voor de aandelenmarkten is het ook goed nieuws, maar wat de gevolgen op lange termijn zijn, moeten we afwachten. Het draagt in ieder geval niet bij aan economische en financiële stabiliteit. Want wanneer komt de volgende draai? 

Terugblikkend vielen de Capvest fondsportefeuilles in december niet zo sterk terug door de beperkte blootstelling aan Amerika. Weinig verrassend dat de portefeuilles om dezelfde reden in januari niet volledig deelnamen aan de ‘upswing’. Maar over de afgelopen twee maanden noteren de Capvest fondsen een licht positief rendement en dat kan niet gezegd worden van alle beurzen. 

Goudspecialist Georges Lequime was de Capvest Master die de afgelopen twee maanden de sterkste rendementen behaalde. De vraag naar goud is substantieel gestegen door onrust onder beleggers. Want als de geloofwaardigheid van centrale bankiers en de bijbehorende stabiliteit van valuta’s op het spel staat, waar kunnen beleggers dan naartoe? Dit is de belangrijkste reden waarom wij maximaal 3% van het fondskapitaal investeren in een goudfonds. Wij beschouwen het als een verzekeringspremie in geval het vertrouwen in het monetaire systeem abrupt weg mocht vallen. 

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans