Rapportage december 2018: Amerikaanse stresstest

Adrian Owens.png
  • Aandelenbeurzen wereldwijd -8,6% (jan-dec: -5,9%)

  • Aandelenbeurs AEX: -6,1% (jan-dec: -10,4%)

  • Obligatiemarkt Europese leningen: +0,6% (jan-dec: +0,4%)

  • Capvest Masters Fund Defensief: -0,6% (jan-dec: -6,6%)

  • Capvest Masters Fund Offensief: -2,4% (jan-dec: -10,8%)

Amerikaanse stresstest

Beleggingsjaar 2018 is in mineur afgesloten. Het was voor veel markten zelfs de slechtste decembermaand ooit. De MSCI-wereld index daalde met -8,6% en de AEX-index sloot af met -6,1%. Obligaties waren in trek waardoor de koersen opliepen met +0,6%. Het Capvest Masters Fund Defensief daalde met -0,6% en het Capvest Masters Fund Offensief met -2,4%.  

De wereldindex ging vooral onderuit door de sterke terugval op de Amerikaanse beurzen met -10%. De risico aversie onder beleggers werd aangewakkerd doordat centrale banken het monetaire beleid aanscherpten tegen een achtergrond van een vertragende wereldeconomie. Voor Amerika kwam er nog een scherp bovenop doordat Trump overwogen zou hebben Jerome Powell, de voorzitter van de FED, te ontslaan. Een ontslag van Powell zou desastreus zijn voor financiële markten. Het vertrouwen dat de FED de economie en de dollar beschermt, ongeacht de politieke kleur in het Witte Huis, zou dan onherroepelijk beschadigd worden.  

De Capvest portefeuilles konden zich niet helemaal aan de brede beursval onttrekken. De portefeuilles hielden grotendeels stand door de beperkte blootstelling aan Amerika. Daarnaast hebben de meeste alternatieve strategieën binnen de portefeuilles deze maand hun waarde bewezen. Capvest Masters Loїc Cadiou en Adrian Owens hebben juist baat gehad bij een aantal grote uitslagen op de markt en behaalden rendementen van +6,2% en +7,9%. Beide fondsmanagers richten zich niet op specifieke aandelen en obligaties van bedrijven, maar zetten posities in op verschillende scenario’s van globale economische thema’s. Het doel is rendement te behalen door het innemen van handelsposities en te profiteren van globale prijsverschillen op het gebied van valuta’s, rentestanden en landen specifieke risico’s.     

Adrian Owens behaalde zelfs zijn beste maandrendement in 15 jaar tijd. Een aantal macro-thema's waar hij al langer op heeft ingezet pakten nu goed uit. Zo heeft Zweden eindelijk de eerste renteverhoging sinds 2011 doorgevoerd waardoor Owens ruim +3% rendement heeft gemaakt verdeeld over verschillende strategieën. Daarnaast herstelde de Mexicaanse peso aanmerkelijk ten opzichte van de dollar waardoor zijn obligatie- en valutastrategieën +2,5% hoger eindigden. 

Met december is een roerig beleggingsjaar afgesloten. In onze ‘Beleggingsstrategie update 2019’ zal worden ingegaan op actuele macro economische thema’s als ook de Capvest fondspositionering voor het komende jaar en verder. Dit document kunt u eind januari tegemoetzien. Daarnaast organiseren wij op 12 februari a.s. onze jaarlijkse Capvest Fund Meeting met de boeiende gastspreker Barend Pennings. Hij is één van de Capvest Masters die kan excelleren in marktomstandigheden waarin de centrale banken zich terugtrekken. Nieuwsgierig?! U ontvangt binnenkort een uitnodiging met meer informatie!  

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans