Rapportage november 2018: Grote regionale verschillen

View.jpg
  • Aandelenbeurzen wereldwijd +1,0% (jan-nov: +2,9%)

  • Aandelenbeurs AEX: +0,1% (jan-nov: -4,6%)

  • Obligatiemarkt Europese leningen: +0,3% (jan-nov: -0,3%)

  • Capvest Masters Fund Defensief: -1,0% (jan-nov: -6,0%)

  • Capvest Masters Fund Offensief: -0,2% (jan-nov: -8,6%)

Grote regionale verschillen

In november zijn de beurzen weer enigszins tot rust gekomen. De MSCI-wereldindex herstelde licht met +1,0% en de AEX-index sloot nagenoeg gelijk met +0,1%. De rente daalde fractioneel waardoor de obligatiemarkten opliepen met +0,3%. Het Capvest Masters Fund Defensief daalde met -1,0% en het Capvest Masters Fund Offensief met -0,2%.  

Met nog een paar weken te gaan dreigt 2018 een stevig verliesjaar te worden. Na elf maanden zijn er nog maar twee landen waar de aandelenbeurzen niet op een verlies staan: Israël en Amerika. Amerikaanse aandelen staan op een minimale plus van +1%. Doordat de dollar 6% in waarde is toegenomen ten opzichte van de euro hebben beleggers toch een winst +7% op deze posities in een portefeuille. Opkomende landen en de Europese aandelenmarkten staan op een verlies van -11% en -12%. Dit rendementsverschil van bijna 20% is ook terug te zien in de resultaten van de Capvest fondsen. Het maandbericht leent zich er niet voor om dit opvallende verschil vanuit verschillende perspectieven te belichten. De ‘Beleggingsstrategie Update 2019’, die u begin 2019 tegemoet kan zien, gaat specifiek in op de Amerikaanse markt en onze positionering.  

De huidige regionale waarderingsverschillen worden actief benut om de posities verder aan te scherpen. In de maand november is er een nieuwe Capvest Master toegevoegd aan de portefeuilles: Mehis Raud. Hij is aandelenspecialist in Oost-Europa en fondsmanager van het Trigon New Europe fonds. Raud heeft een voorkeur voor waarde aandelen en zoekt bedrijven met solide groeipercentages en een hoog dividendrendement. Dit is duidelijk terug te zien in de portefeuille. Per eind oktober 2018 is het dividendrendement opgelopen naar +6,7%, het hoogste van alle Capvest Masters. Voor het CMF Defensief is 1% aangekocht en voor het CMF Offensief is 3% van het totale vermogen aan hem toevertrouwd. Raud vervangt Jacques Berghmans waarvan we afscheid hebben genomen. De toelichting op deze verkoop kunt u lezen in het betreffende nieuwsbericht.  

De afgelopen maanden hebben we de Capvest Masters Barometer niet besproken. Ondertussen zijn we de risicohouding van de Capvest Masters niet uit het oog verloren. Er zijn de laatste maanden eenvoudigweg geen noemenswaardige veranderingen in de risicobereidheid van de managers geweest. De investeringshouding blijft licht offensief. De verhouding tussen defensief en offensief belegd vermogen is dan ook gelijk gebleven.. De verwachting is dat de een deel van de managers eventuele correcties zullen benutten om posities verder uit te bereiden ten laste van nog aanwezige cashposities. De enige Capvest Master die het portefeuillerisico voor meer dan 100% heeft teruggeschroefd is Fabrice Vecchioli. Mochten de beurzen sterk dalen, dan loopt de koers van het Parus fonds op.    

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans