Rapportage september 2018: ECB en Italië in de kijker

ecb.jpg
  • Aandelenbeurzen wereldwijd: +0,6% (jan-sep +7,3%)

  • Aandelenbeurs AEX: -1,6% (jan-sep +0,9%)

  • Obligatiemarkt Europese leningen: -0,3% (jan-sep -0,5%)

  • Capvest Masters Fund Defensief: +0,6% (jan-sep -2,1%)

  • Capvest Masters Fund Offensief: +0,1% (jan-sep -3,9%)

ECB en Italië in de kijker

September was een relatief rustige beursmaand. Amerikaanse beurzen liepen wel 1% voor op de rest van de wereld. De MSCI wereldindex nam +0,6% toe en de AEX index verloor -1,6%. De obligatiemarkten daalden met -0,3%. Het Capvest Masters Fund Defensief liep op met +0,6% en het Capvest Masters Fund Offensief +0,1%.  

Europa staat een aantal veranderingen te wachten waarop we anticiperen met de Capvest portefeuilles. Als eerste heeft de ECB weer herhaald dat het obligatie-opkoopprogramma vanaf oktober verder wordt afgebouwd. In januari 2019 stopt het helemaal. Het krachtenveld voor met name obligatiemarkten zal direct veranderen, omdat de ECB wegvalt als opkoper. De ECB heeft de marktwerking jarenlang onderdrukt door grote obligatiepartijen op te kopen. Zo bleef de rente kunstmatig laag. De rente zal nu over de hele breedte gaan oplopen en de zwakste Europese obligatieleningen zullen dat het snelst voelen. Beleggers willen bij koersdalingen als eerste van hun meest risicovolle obligaties af.  

Capvest Master Barend Pennings richt zich specifiek op liquiditeitsverschaffing van bedrijfsobligaties met de laagste kredietwaardigheid. In een markt waar veel verkopers zijn, kan Pennings als koper juist excelleren. De dagelijkse verhandelbaarheid van minder populaire obligaties heeft zijn prijs. Pennings kan de koers als opkopende partij hierdoor sterk beïnvloeden. Met het einde van het opkoopprogramma in zicht nemen de kansen voor Pennings toe. Wij hebben onze posities in zijn fonds dan ook naar 5% uitgebreid.   

Ten tweede kan Europa vuurwerk verwachten vanuit Italië. De populistische Italiaanse regering ligt op ramkoers met de Europese Commissie. Waarom? Italië wil het begrotingstekort verder laten oplopen om verkiezingsbeloftes waar te maken. De Europese Unie staat op de rem en maakt zich zorgen om de kwetsbaarheid van Italië en de euro. Voor eind 2018 zal het conflict een climax bereiken, omdat het budget voor 2019 vastgesteld moet worden.  

Capvest Master Loïc Cadiou heeft het grootste gedeelte van zijn fondsvermogen geïnvesteerd in Italiaanse staatsobligaties. De laatste twee jaar heeft Cadiou hier veel voordeel van gehad met sterke rendementen (+67%), maar wij willen het fondskapitaal niet blootstellen aan het groter geworden neerwaarts risico. De actuele (kunstmatig lage) rentestanden, een terugtrekkende ECB en de voorziene onrust in Italië hebben ons aangezet de winst veilig te stellen. De posities van Cadiou zijn grotendeels verkocht.  

Italie.png

De hoge cash posities binnen de Capvest fondsen maken het mogelijk in te spelen op de huidige bijzondere situatie op de beurzen. De waarderingsverschillen tussen de globale continenten hebben in september weer een nieuwe piek bereikt. Stapsgewijs worden posities opgebouwd bij onze nieuwe Capvest Master Rakesh Bordia. Zijn portefeuille handelt inmiddels 6% onder de boekwaarde! Sinds fondsoprichting hebben we nog nooit tegen zulke aantrekkelijke koersen kunnen inkopen.  

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans