Rapportage juli 2018: Amerika versus de wereld

us vs world.jpg
  • Aandelenbeurzen wereldwijd: +2,8%   (jan-jul +5,0%)
  • Aandelenbeurs AEX: +4,1%   (jan-jul +5,5%)
  • Obligatiemarkt Europese leningen: -0,2%   (jan-jun +0,1%)
  • Capvest Masters Fund Defensief: +0,9%   (jan-jul +0,1%)
  • Capvest Masters Fund Offensief: +1,1%   (jan-jul -1,1%)

Amerika versus de wereld

Afgelopen maand was een positieve beursmaand voor met name de westerse beurzen. De MSCI wereldindex nam +2,8% toe en de AEX index met +4,1%. De obligatiemarkten bleven stabiel en verloren licht met -0,2%. Het Capvest Masters Fund Defensief groeide +0,9% en het Capvest Masters Fund Offensief +1,1%.

Juli werd opnieuw gedomineerd door het handelsconflict tussen Amerika en China. Standpunten zijn verder verscherpt, handelsbarrières verhoogd en daarmee is de angst voor uitbreiding van het conflict onverminderd hoog. Trends van het tweede kwartaal hebben zich dan ook doorgezet; sterke Amerikaanse beurzen en aanhoudende tegenwind voor opkomende landen in de totale breedte. De verliezen voor China waren deze maand het grootst met -3,3%. Het is dus niet verrassend dat China-specialist Lilian Co de Capvest maandresultaten het zwaarst heeft gedrukt met -4,7%.

De kracht van de dollar correleert duidelijk negatief met de beursontwikkelingen van opkomende landen. Positieve economische data, stijgende rentes en het dominante imago van Amerika blijven de dollar vooralsnog ‘boosten’. Maar hoe lang nog? Zoals bekend, houden de meeste trends langer aan. Er kan dus nog wat pijn voor opkomende landen in het verschiet liggen. Daar staat tegenover dat de overwaardering van de dollar nóg meer is opgelopen als gekeken wordt naar internationale handelskoopkrachtpariteit. De afgelopen 20 jaar is de dollar slechts op twee momenten duurder geweest. Ook de relatief hoge actuele Amerikaanse rentes maken een toekomstige afzwakking van de dollar logischer dan een verdere versterking.

Ander dominant thema voor de financiële markten is de dreigende escalatie van handelsconflicten. Een wereldwijd handelsconflict zou een ramp zijn voor alle markten. Belangrijk voor het perspectief is dat de conflicten tot dusver bestaan uit ‘Amerika versus de wereld’ en niet ‘alle landen tegen China’ of ‘iedereen tegen elkaar’. Uit prijsontwikkelingen op de beurzen blijkt dat beleggers Amerika beschouwen als veilige haven in het conflict. Daarentegen lijken opkomende landen de belangrijkste slachtoffers te worden. Toch zou de onwenselijke realiteit van een handelsoorlog nog wel eens anders uit kunnen pakken. De Amerikaanse economie en zeker Amerikaanse multinationals staan natuurlijk niet los van de rest van de wereld. Alertheid blijft geboden.

De hogere volatiliteit die kenmerkend is voor opkomende landen schrikt veel beleggers af. Maar angst is niet de juiste raadgever. De impopulariteit van opkomende landen moet niet doorslaan in een blokkade, maar kan juist gebruikt worden om aankoopbeleid aan te scherpen. Waarde investeringen in opkomende landen en Europa bieden met afstand de beste rendements-risico verhoudingen. Onze gesprekken met potentiële fondsmanagers zijn in de finale fase. Binnenkort zullen nieuwe attractieve investeringsstrategieën aan onze portefeuilles worden toegevoegd.  

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans