Rapportage augustus 2019: Schijnbare veiligheid mijden

schijnbare veiligheid.jpg
  • Aandelenbeurzen wereldwijd: -1,2% (jan-aug +17,8%)

  • Aandelenbeurs AEX: -2,4% (jan-aug +14,4%)

  • Obligatiemarkt Europese leningen: +1,9% (jan-aug +9,0%)

  • Capvest Masters Fund Defensief: +0,6% (jan-aug +5,2%)

  • Capvest Masters Fund Offensief: -0,8% (jan-aug +6,1%)

Schijnbare veiligheid mijden

Augustus kende een uiterst onrustig verloop van financiële markten. De MSCI-wereld index daalde met -1,2% en de AEX-index verloor -2,4%. Verder dalende rentes hadden alweer hogere obligatiekoersen tot gevolg met gemiddeld +1,9%. De Capvest fondsen presteerden minder extreem dan de markten. Het Capvest Masters Fund Defensief steeg met +0,6% en het Capvest Masters Fund Offensief daalde met -0,8%.  

De eerste helft van augustus werd gekenmerkt door sterke beurscorrecties als gevolg van harde opmerkingen rondom de handelsoorlog tussen de US en China, Brexit en toenemende zorgen over de wereldwijde economische groei. Aandelenbeurzen stonden op verlies gemiddeld tussen -3% en -5%. Het Capvest Masters Fund Offensief stond op het dieptepunt op -1,2%. Het defensieve fonds heeft de hele maand niet op verlies gestaan. Opnieuw laat deze korte stresstest zien dat de Capvest portefeuilles defensiever zijn ingericht dan de markt.  

Na de dip kwam sterk herstel. De markten veerden in de tweede helft van augustus weer op toen de ECB liet uitlekken dat ze in september een flinke oppepper gaan lanceren die de financiële markten zullen verrassen. Beleggers blijven met vertrouwen reageren op support vanuit centrale banken. Tegelijkertijd is het misleidend te veronderstellen dat monetaire maatregelen altijd kunnen voorkomen dat de beurs onderuit zal gaan. In voorgaande crashes van 2000 en 2007 konden renteverlagingen een neergang niet voorkomen. Als de angst toeslaat, verliest ook de centrale bank zijn grip. 

Beleggers blijven grotendeels in de markt, maar het is duidelijk zichtbaar dat de focus ligt op veiligheid. Investeringen waar beleggers zich nu comfortabel bij voelen zijn: goudbeleggingen, obligaties en obligatie-achtige bedrijven. Gevolg is dat waarderingen in deze categorieën naar ongekende hoogten worden opgestuwd. Er zijn bubbels in veiligheid ontstaan en daar sturen Capvest Masters actief omheen.  

Obligatiespecialist Shazad Ghaffar onderkent bijvoorbeeld de extreme toename van speculatie in bedrijfsleningen. Zo startte 2019 met 37 bedrijfsleningen met een negatieve rente. Nu zijn dat er al meer dan 1.200! Alleen doorverkoop tegen een hogere prijs geeft kapitaalbehoud. Ghaffar is terughoudend in zijn risicobereidheid. Hij staat klaar om kapitaal in te zetten bij paniek. Andere Capvest Master Norbert Keimling heeft in een conference call besproken dat overwaardering van veilig geachte technologiebedrijven eind augustus hetzelfde niveau hebben als op de top van de IT-bubbel van 2000, zie grafiek. Een risico dat weinigen onderkennen. Vasthouden aan waarde beleggingen is daarmee de beste bescherming van je kapitaal.  

Technologie waarderingen 2019-08.jpg

Afgelopen maand zijn opnieuw verkopen ingelegd van het Alegra ABS I van Daniel Riediker. Het fonds blijft bovengemiddeld presteren waardoor we opnieuw winsten kunnen afromen en zorg dragen voor voldoende spreiding binnen de fondsportefeuilles. 

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA


Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans