Nieuwe Capvest Master Rob Burnett

Rob Burnett en Martijn Brans voor een bespreking op kantoor in Londen

Rob Burnett en Martijn Brans voor een bespreking op kantoor in Londen

In april verwelkomen wij Capvest Master Rob Burnett, specialist op het gebied van Europese aandelen. Burnett was vanaf mei 2005 tot december 2018 fondsmanager van het Neptune European Opportunities Fund. Hij heeft Neptune afgelopen jaar verlaten om zijn eigen fondsorganisatie Lightman Investment Management op te richten. Het nieuwe Lightman European Fund is een kopie van het oude Neptune European Opportunities Fund. Hiermee vervolgt Rob Burnett zijn investeringsstrategie met een focus op Europese waardeaandelen. Het nieuwe fonds wordt voor 2% aangekocht binnen het offensief belegd vermogen van het Capvest Masters Fund Offensief. Rob Burnett wordt ingezet als gedeeltelijke vervanging van Peter Huber waarvan in maart alle posities zijn verkocht. De toelichting op deze verkoop kunt u lezen in het betreffende nieuwsbericht.

Timing

Het is niet geheel toevallig dat Rob Burnett juist in 2019 zijn eigen fondsorganisatie heeft opgestart. Burnett liep al een paar jaar rond met het idee een eigen Europese aandelenfonds op te starten. Nu de Europese waarde aandelen een extreem slecht decennium achter de rug hebben, zijn de koers- en waarderingsverschillen opgelopen tot historische niveaus. Dit geldt niet alleen voor de regionale waarderingsverschillen tussen Amerikaanse en Europese aandelenmarkten, maar ook voor verschillen in waarde- versus groeistrategieën. Deze bijzondere situatie geeft Burnett als contraire belegger een goede mogelijkheid om de nieuwe beleggingsportefeuille op te bouwen met een buitengewoon sterke rendement/risico verhouding.

Focus op waarde

Rob Burnett investeert in Europese bedrijven die opereren op wereldniveau. De sterk geconcentreerde fondsportefeuille bestaat uit slechts 40 tot 50 bedrijven. Maximaal 20% van de portefeuille kan in cash worden gehouden. De focus op ondergewaardeerde bedrijven met een sterke kasstroom en hoog groeipotentieel komt duidelijk naar voren als wordt gekeken naar de karakteristieken van zijn voormalige Neptune portefeuille. Het kenmerken van het Lightman European Fund zullen een continuering zijn van de onderstaande Neptune European Opportunities karakteristieken.

Ratio.png

Het verwachte dividendpercentage van Burnett's fondsportefeuille voor de komende twee jaar ligt met +3,8% voor 2019 en +4,2% voor 2020 gemiddeld +20% hoger dan de benchmark. En toch betaald Burnett gemiddeld 20% minder voor de bedrijven als wordt gekeken naar de koers/winst verhouding. Dit komt doordat beleggers momenteel een sterke voorkeur hebben voor bedrijven met een voorspelbare inkomstenstroom. Het waarderingsverschil met de cyclisch meer gevoelige bedrijven is in de afgelopen 10 jaar sterk opgelopen. Ideale omstandigheden voor Burnett om een portefeuille met hoge onderliggende waarde op te bouwen.

Sector.png

Bij de spreiding van Burnett's investeringen over de verschillende sectoren laat hij zich duidelijk leiden door het prijsniveau van de bedrijven en houdt hij geen rekening met de benchmark. Sinds de financiële crisis zijn met name sectoren als defensieve consumentengoederen (Staples), gezondheidszorg (Healthcare), technologie (IT) en onroerend goed (Real Estate) in trek bij beleggers. Het heeft de koers/winst niveau's van de totale sectoren opgestuwd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Burnett nu geen enkele investering heeft in deze sectoren.

Sterke fondsprestaties met waardestrategie 

De focus van Burnett op waardebeleggingen is ook terug te zien in de behaalde prestaties met zijn vorige beleggingsfonds, het Neptune European Opportunities Fund. Sinds mei 2005 heeft Burnett in bijna 14 jaar tijd een gemiddeld rendement behaald van +11,9% per jaar. Het marktgemiddelde is blijven steken op +8,7%. Opvallend is dat het bovengemiddelde rendement tot stand is gekomen in de periode tussen 2005 en 2007. In een kort tijdsbestek van ruim drie jaar behaalde Burnett bijna 100% meer rendement dan het marktgemiddelde. Over de laatste tien jaar lopen de fondsprestaties van Burnett echter fractioneel achter op dit zelfde marktgemiddelde (+112,8% om +116,8%).

Performance.png

Waar komt dit rendementsverschil vandaan?

De afwijkende fondsprestaties van Burnett zijn voor een groot deel te verklaren door algemene marktontwikkelingen. In de markt was eerder ook een duidelijk rendementsverschil waarneembaar bij waardestrategieën vóór en ná de financiële crisis. De periode in aanloop naar de financiële crisis in 2007 was zeer goed voor waardeaandelen. De cyclisch gevoelige bedrijven waren namelijk in de opbouw van de IT bubbel uit de gratie geraakt. Beleggers waren destijds geobsedeerd door explosieve groeicijfers uit de IT sector. Na het uit elkaar spatten van de bubbel herstelden de onevenwichtigheden in de markt zich. Burnett heeft daar met zijn waardeportefeuille optimaal vruchten van geplukt.

Nu lijkt de geschiedenis zich in een andere vorm te herhalen. Na de financiële crisis zijn waardeaandelen wederom uit de gratie geraakt. Het agressieve monetaire beleid van centrale banken en lage rentestanden zijn hier de belangrijkste oorzaken van. Beleggers hebben massaal hun toevlucht gezocht in aandelen met stabiele dividendstromen. Het heeft de koers/winst verhoudingen van zogenoemde groeiaandelen omhoog gestuwd en de onevenwichtigheid in de markt op scherp gezet. Waardebeleggingen hadden opnieuw het nakijken en de fondsportefeuille van Burnett dus ook. Dat Burnett in de afgelopen tien jaar zijn opgebouwde voorsprong heeft kunnen consolideren is een prestatie van formaat. Het levert hem nu een perfecte uitgangspositie op om te excelleren als waarde strategieën weer gaan aantrekken. De nieuwe carrièremove van Burnett om begin 2019 zijn het eigen fonds op te richten is dan ook volkomen te begrijpen.

Kansen voor waardestrategieën nemen toe

De tegenwind voor waarde aandelen lijkt te gaan liggen en de kansen nemen toe. Zoals beschreven in 'Beleggingsstrategie update 2019' breekt er volgens ons een nieuw tijdperk aan. Westerse centrale banken gaan het stimuleringsbeleid geleidelijk afbouwen. De belangrijkste manipulators van de financiële markten trekken zich na 10 jaar langzaam terug. Kort gezegd, verwachten wij dat waardestrategieën weer volop gaan aantrekken. De aankoop van Burnett past in een aantal portefeuille aanpassingen waarbij nog explicieter wordt ingezet op waardestrategieën. 

Wij vertrouwen erop dat Burnett en zijn team positieve bijdragen gaan leveren voor het offensief belegd vermogen van het Capvest Masters Fonds Offensief. Voor een nadere kennismaking met Rob Burnett en zijn beleggingsstrategie verwijzen wij u naar zijn persoonlijke webpagina.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA


Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans