Nieuwe Capvest Master Rakesh Bordia

EM Bordia.png

Komende maand verwelkomen wij Capvest Master Rakesh Bordia, specialist op het gebied van de aandelen in opkomende landen. Het fonds Pzena Emerging Markets Focused Value van Bordia wordt ingezet binnen het offensief belegd vermogen van het Capvest Masters Fund Defensief als ook het Capvest Masters Fund Offensief. Rakesh Bordia vervangt Knut Nilsson waarvan we in juni afscheid hebben genomen. De toelichting op deze verkoop kunt u lezen in het betreffende nieuwsbericht.

Aanloop naar komst Rakesh Bordia

Na het onverwachte bericht van Knut Nilsson's vertrek schakelen wij direct door. Zoals bekend volgen wij naast onze Capvest Masters ook altijd andere mogelijk interessante fondsmanagers met nieuwe investeringsideeën. Deels heeft dat tot doel de resultaten en strategieën van Capvest Masters beter te kunnen toetsen. Tegelijkertijd is het een kweekvijver van nieuwe sterren aan het firmament. Vergelijk het maar met een reservebank van de nationale voetbalteams. Zeker actueel nu het WK in volle gang is.

Rakesh Bordia is eind 2016 bij ons in het vizier gekomen. We zijn al langer in gesprek met de fondsorganisatie in New York en Londen, omdat ze uitsluitend internationale institutionele klanten (pensioenfondsen, verzekeraars) bedienen waarbij de minimale inleg €5 miljoen bedraagt. Op ons verzoek is de deur onlangs ook opengezet voor kleinere professionele partijen. Vandaar dat we nu direct kunnen instappen.

Kort gezegd is de aankoop van posities in het fonds Pzena Emerging Markets Focused Value passend, omdat:

  • Het aandeel van beleggingen in opkomende landen binnen de Capvest Masters Funds gelijk blijft
  • Onze focus op waardebeleggingen behouden blijft. Rakesh Bordia is een uitgesproken waardebelegger, hij beschikt over een contraire beleggingsstrategie en zijn posities hebben een hoge onderliggende waarde met een beperkt neerwaarts risico
  • Rakesh Bordia is een specialist met aantoonbaar bovengemiddelde prestaties binnen de categorie Equity Global Emerging Markets.

Bordia's focus op waarde toegelicht

De beleggingsstrategie van Bordia en zijn team is een klassieke waardestrategie gecombineerd met specifieke kennis en ervaring in opkomende landen. Van dit soort fondsen zijn er niet veel. Bordia's screeningsproces is gericht op bedrijven die een deuk hebben opgelopen. De aandelenkoersen hebben vaak een afstraffing achter de rug met een reden. Bordia gaat over tot investering als hij gelooft in het bedrijfsmodel en ervan overtuigd is dat de problemen van tijdelijke aard zijn. Als contraire belegger houdt hij zich aan stringente criteria voor zowel de inkoop als verkoop om de rendement-risicoverhouding te optimaliseren. 

Zoals uit onderstaande tabel blijkt, hebben de bedrijven in portefeuille een beurswaarde die gelijk is aan de boekwaarde (koers/boekwaarde = 1,0x). De MSCI Emerging Markets Index handelt tegen een koers/boekwaarde van 1,8x. Dat betekent dat de gemiddelde beurskoers van bedrijven uit opkomende landen 80% boven de boekwaarde handelt. En Bordia betaalt voor zijn bedrijven 0% premie. Dat is een enorm verschil. Naast een grote onderliggende waarde is het verdienpotentieel van Bordia's beleggingen relatief hoog. Bordia's investeringen handelen tegen 10,2x de winst voor het komende jaar en de MSCI Emerging Markets Index tegen 13,8x de winst. De combinatie van een goede verdiencapaciteit met een hoge intrinsieke waarde heeft in het verleden veelal geleid tot bovengemiddelde rendementen met beperkte neerwaartse uitschieters. 

Portefeuille waarderingen.png

Bovengemiddelde prestaties 

Sinds oprichting in 2008 tijd heeft het Pzena Emerging Markets Focused Value Fund de MSCI Emerging Market Index gemiddeld met +1,5% per jaar verslagen. En dat is opmerkelijk. Volgens ons is dat toe te schrijven aan de kwaliteiten van de beheerders. Bordia heeft altijd onderdeel uitgemaakt van het beheerteam en is sinds 2015 eindverantwoordelijk als fondsmanager. Onderstaande grafiek laat zien dat ook in deze periode de overige opkomende landen fondsen het nakijken hadden. De prestatie is des te opvallender doordat alle waarde strategieën al tien jaar lang achterblijven op de brede indexen wereldwijd. 

Pzena fund return.png

Kansen waarde beleggingen nemen toe

De prestatie is des te opvallender doordat alle waarde strategieën al tien jaar lang achterblijven op de brede indexen wereldwijd. Hoe komt dat? De allerbelangrijkste reden is het onconventionele beleid van de centrale banken. De prijzen van alle aandelen en obligaties wereldwijd zijn opgedreven door het ruime geldbeleid van centrale banken. De economische groeicyclus, de inflatie en zelfs de waarderingen en de risicoconcentraties deden er veel minder toe. De kansen voor waarde strategieën zal groter worden nu de centrale banken hun steun gaan terugtrekken en het einde van een gestimuleerde groeicyclus in zicht komt. Dan worden markten meer op de proef gesteld en waarderingen komen weer terug op de radar. Dat zal ook Bordia in de kaart gaan spelen.

Wij hebben er vertrouwen in dat Bordia en zijn team positieve bijdragen gaan leveren voor het offensief belegd vermogen van de Capvest Masters Funds. Voor een nadere kennismaking met Rakesh Bordia en zijn beleggingsstrategie verwijzen wij u naar zijn persoonlijke webpagina.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA


Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans