Nieuwe Capvest Master Niall Paul

Niall Paul.png

In juli verwelkomen wij Capvest Master Niall Paul, specialist op het gebied van aandelen in opkomende landen. Het fonds TT Emerging Markets Unconstrained van Paul en James Rovert wordt ingezet binnen het offensief belegd vermogen van het Capvest Masters Fund Offensief. Niall Paul vervangt Martin Lau waarvan we in juni afscheid hebben genomen. De toelichting op deze verkoop kunt u lezen in het betreffende nieuwsbericht.

Consistente bovengemiddelde prestaties met een stabiel investeringsteam

De kern van het team van Paul werkt al vele jaren samen. Paul heeft in 2011 het TT Emerging Markets Equity fonds opgericht. In zes jaar tijd is een stabiel bovengemiddeld rendement behaald. Onderstaande grafiek van de onafhankelijke database Citywire toont de prestaties van Paul over de afgelopen vijf jaar in vergelijking tot andere fondsmanagers uit opkomende markten. Belangrijkste reden van bovengemiddelde prestaties is de strategie om te investeren in ondergewaardeerde groeibedrijven.

Total return.png

Consequent investeren in ondergewaardeerde groeibedrijven

De investeringsstrategie wordt ingezet vanuit een top-down benadering waarbij eerst wordt geanalyseerd wat de interessante markten en sectoren zijn voordat er gezocht wordt naar ondergewaardeerde groeibedrijven. De bottom-up aandelenselectie vindt dus in tweede instantie plaats. Dit zorgt ervoor dat de portefeuilleopbouw een hoge afwijking kent van de index.

In 2015 is Paul samen met James Rovert een nieuw fonds gestart, het TT Emeriging Markets Unconstrained fonds. Dit fonds is een geconcentreerde versie van het TT Emerging Markets Equity fonds met minder posities (tussen 30 en 40) en een groter aandeel wordt belegd in nieuwe opkomende markten. Het team krijgt hierdoor de mogelijkheid om bedrijven met een hoge groeipotentie nog goedkoper in te kopen. In twee jaar tijd is een totaalrendement behaald van +36,2% daar waar de index op +7% blijft steken.

Onderstaande tabel laat de statistieken van de portefeuille zien per eind mei 2017. Hieruit blijkt dat de koers/winst verhouding van portefeuille (11,9) overeen komt met de index (12,0). Daarnaast is de koers/boekwaarde verhouding van portefeuille (1,8) en index (1,7) ook vergelijkbaar. Dat betekent dat de bedrijfswaarderingen in lijn zijn met de markt. Het grote verschil komt echter naar voren als we kijken naar de groeiverwachtingen van de bedrijven. De verwachte winstgroei van de index is +18,2% en de bedrijven in de portefeuille gaan uit van een verwachte winstgroei van +28,6%. Het team van Paul koopt deze verwachte groei dus relatief goedkoop in.

Portfolio.png

Voorkeur voor kleinere opkomende markten

De komst van Niall Paul als nieuwe Capvest Master en onze investering in het TT Emerging Markets Unconstrained fonds draagt positief bij aan de diversificatie binnen het offensief belegd vermogen. Paul richt zich met dit fonds naast de grotere opkomende economieën (o.a. China en Korea) ook duidelijk op de kleinere economieën in opkomende landen (o.a. Pakistan, Vietnam en Argentinië). Deze kleinere economieën zitten nog vroeg in hun economische ontwikkeling met vaak een gunstige demografische samenstelling, minder schulden en hogere groei.

Portfolio EM.png

Wij hebben vertrouwen in de samenwerking van Niall Paul en verwachten dat hij een positieve bijdrage gaat leveren voor het offensief belegd vermogen. Voor een nadere kennismaking met Niall Paul en zijn strategie verwijzen wij u naar zijn persoonlijke webpagina.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA


Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans