Nieuwe Capvest Master Mehis Raud

Mehis Raud.png

Deze maand verwelkomen wij Capvest Master Mehis Raud, aandelenspecialist in de regio Oost-Europa. Het fonds Trigon New Europe waarover Raud de eindverantwoording draagt wordt ingezet binnen het offensief belegd vermogen van de beide fondsen. Voor het CMF Defensief wordt voor 1% aangekocht en voor het CMF Offensief wordt voor 3% van het totale vermogen aangekocht. Mehis Raud vervangt Jacques Berghmans waarvan we in november afscheid hebben genomen. De toelichting op deze verkoop kunt u lezen in het betreffende nieuwsbericht.

Sterke focus resulteert in hoog dividend rendement

Fondsmanager Mehis Raud en zijn team van vier research analisten streven met het Trigon New Europe Fund naar vermogensgroei op lange termijn. Hiervoor investeren ze in beursgenoteerde aandelen die verhandeld worden in landen die in 2004 of later zijn toegetreden tot de Europese Unie. Ook landen die naar verwachting nog zullen toetreden tot de EU (inclusief Turkije) behoren tot de beleggingsmogelijkheden.

Voor de portefeuilleopbouw richt fondsmanager Raud zich op ondergewaardeerde bedrijven met sterke handelsbalansen en die een aantrekkelijke vrije cashstroom genereren. De basis van de investeringsbeslissingen is vooraleerst gebaseerd op eigen research. Deze wordt in een later stadium gecombineerd met externe research in combinatie met bedrijfsbezoeken, contacten met toeleveranciers en afnemers. Alle bedrijven in de regio worden eerst door Raud of een van zijn teamleden bezocht voordat wordt overgegaan tot investeren. 

Het kennisniveau van de individuele bedrijven stelt Raud en zijn team in staat om een geconcentreerde portefeuille op te bouwen van gemiddeld 40 bedrijven. De portefeuilleopbouw vindt plaats op basis van eigen overtuiging en wijkt sterk af van de MSCI Oost-Europa Index. Raud heeft een duidelijke voorkeur voor waarde aandelen en zoekt naar bedrijven met solide groeipercentages en een hoog dividendrendement. Dit rendement van de portefeuille is per eind oktober 2018 zelfs opgelopen tot maar liefst +6,7%. Dit is het hoogste dividendrendement van alle Capvest Masters.

Dividend rendement.png

Naast het aantrekkelijke dividendrendement zijn de overige parameters van het fonds ook sterk. Zo handelt de totale portefeuille tegen 10,1x de winst, 1,3x de boekwaarde en is het rendement op het eigen vermogen maar liefst +13%. In een onzekere marktomgeving heeft Raud een portefeuille opgebouwd met een aantrekkelijk rendements-risico profiel.

In welke landen belegt Raud het fondskapitaal?

Het overgrote deel van het fondskapitaal is de afgelopen 10 jaar belegd in Polen, Roemenië, Slowakije en Hongarije. Op dit moment wordt ruim 75% van het kapitaal in deze vier landen belegd. Ook heeft Raud de mogelijkheid om in Turkije te beleggen. Over deze polities binnen de portefeuille hebben we de laatste drie maanden specifiek gesproken met Raud en collega analist Mihkel Välja. Binnen Turkije investeren ze voornamelijk in bedrijven die hun inkomsten in vreemde valuta verdienen of waarvan de omzet niet-cyclisch is. Hoewel er relatief weinig van dergelijke bedrijven zijn in Turkije, hebben ze een paar individuele bedrijven gevonden die aan de eisen voor kwaliteit en het lage prijsniveaus voldoen. Raud heeft de Turkse crisis gebruikt om in de paniekuitverkoop de bestaande Turkse posities uit te breiden. Ondanks de koersdalingen zijn hierdoor de totale Turkse posities stabiel gebleven. Deze handelswijze typeert wat ons betreft de contraire visie van Raud. Hij laat zich niet afleiden door de waan van de dag en is bereid om op basis van fundamentele gegevens tegen de stroom in te handelen.

 

Geografische verdeling portefeuille.png

Bovengemiddelde prestaties 

Raud heeft sinds 2007 de eindverantwoording over het fonds. Sinds oktober 2008 heeft Raud met de uitvoering van zijn investeringsstrategie ruim +200% behaald daar waar de index nog onder de +60% noteert. Deze rendementen zijn tevens behaald met een lagere volatiliteit dan de markt. Ook in 2018 laat Raud zien dat het neerwaarts risico lager is dan de markt. Tot eind augustus staat de index op een verlies van -10% daar waar de portefeuille van Raud 'slechts' -6% verliest.   

Trigon New Europe performance.png

Nieuwe fondsstructuur biedt mogelijkheid tot investeren

De prestaties van fondsmanager Raud volgen wij al ruim twee jaar. Sinds april dit jaar is het fonds voor Europese investeerders buiten Estland beter toegankelijk geworden door de SIVAC registratie in Luxemburg. Wij hebben er vertrouwen in dat Raud en zijn team positieve bijdragen gaan leveren voor het offensief belegd vermogen van de Capvest Masters Funds. Voor een nadere kennismaking met Mehis Raud en zijn beleggingsstrategie verwijzen wij u naar zijn persoonlijke webpagina.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA


Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans