Nieuwe Capvest Master Edmund Harriss

EdmundH.jpg

Binnenkort verwelkomen wij Capvest Master Edward Harriss, aandelenspecialist in de regio Azië-Pacific. Harriss is fondsmanager van het Guinness Asian Equity Income Fund. Dit fonds wordt aangekocht voor 2% binnen het offensief belegd vermogen van het Capvest Masters Fonds Defensief en voor 2% binnen het offensief belegd vermogen van het Capvest Masters Fonds Offensief. Harriss wordt ingezet als vervanging van Will Landers waarvan in augustus alle posities zijn verkocht. De toelichting op deze verkoop kunt u lezen in het betreffende nieuwsbericht.

Basispositie binnen fondsportefeuilles voor opkomende landen

De Azië-Pacific regio omvat zowel ontwikkelde als opkomende economieën. Het is de thuisbasis van maar liefst 54% van de wereldbevolking (4,1 miljard mensen). De opkomst van de Aziatische consument zet de economieën van de regio op een langzamer maar meer zelfvoorzienend groeipad. Voor Harriss ideale investeringsomstandigheden om een portefeuille met kwaliteitsaandelen op te bouwen. Met aantoonbare prestaties van benedengemiddelde risico's neemt het fonds van Harriss een basispositie in binnen de Capvest Masters Funds. 

Het investeringsproces van Harriss is erop gericht een geconcentreerde portefeuille van slechts 36 aandelen samen te stellen, die handelen tegen aantrekkelijke waarderingen en een gematigd en stabiel dividendrendement opleveren. De bedrijven moeten naast stabiele dividendbetalingen voldoende capaciteit over hebben om het investeringsniveau op peil te houden. Harriss ziet dit als de beste basis voor het creëren van toekomstig dividendgroei. 

Het investeringsproces dat hij hanteert is strikt. Onderstaande afbeelding toont het investeringsproces op basis waarvan de portefeuille wordt samengesteld uit een totaal beleggingsuniversum van 7.000 Aziatische beursgenoteerde bedrijven. Het tweede overzicht laat zien dat Harriss met dit proces bovengemiddelde rendementen heeft behaald met benedengemiddelde risico's en tot de top behoort binnen zijn specialisme.    

Investeringsproces.png

In het sceeningsproces is Harriss voortdurend op zoek naar bedrijven die in staat worden geacht duurzame toekomstige dividendstromen te kunnen genereren. Opvallend in dat bij het selectieproces juist deze dividendstroom wordt genegeerd. Harriss focust zich op stabiliteit, kwaliteit en winstgevendheid van ondernemingen. Hij beschouwt het dividendbeleid als eindresultaat en niet als op zichzelf staand doel.

Harriss wil als eerste weten welke bedrijven over de laatste acht jaar een rendement hebben behaald van +8% na inflatie. De waargenomen periode is langer dan een normale cyclus. Met +8% ligt het rendement altijd hoger dan de kosten voor vreemd vermogen. Ten tweede is een sterke balans een vereiste. Schulden mogen niet meer zijn als het aanwezige eigen vermogen. Slechts 4% van alle bedrijven voldoen aan deze criteria. De laatste stap heeft alles te maken met het begrijpen van de drijvende krachten achter de bedrijvigheid en wat hier voor de toekomst van verwacht mag worden.

Prestatie analyse.png

De prestatieanalyse van het Guinness Asian Equity Income Fund laat een beeld zien van sterke rendementen met benedengemiddelde risico's. Zowel ten opzichte van de index als ook ten opzichte van vergelijkbare Aziatische aandelenfondsen. Zo heeft Harriss gemiddeld 2% meer rendement per jaar behaald sinds fondsoprichting. Is het resultaat op een stabiele manier tot stand gekomen (lage volatiliteit) en is het maximale verlies relatief beperk gebleven in verhouding tot de markt. Op basis van de resultaten is het te verwachte neerwaartse risico als marktcondities veranderen ook beperkt. Voor deze laatste drie risico indicatoren geldt dat Harris tot de top 20% van alle Aziatische fondsen wordt gerekend.

Zoals gezegd, richt Harriss zich bij het selectieproces niet op het dividendpercentage. Het uit te keren dividend moet voldoende zijn als de juiste bedrijven worden aangekocht. In de praktijk is dit zeker het geval. Met een dividend percentage van 3,7% (Yield) behoort Harris zelfs bij de top 10% van alle Aziatische fondsen (91% raking in de sector).

Kwaliteitsaandelen met hoog rendement 

Azië en opkomende markten bieden nog steeds een hogere winstgroei in vergelijking met westerse aandelenmarkten, terwijl de waarderingen lager zijn. In 2018 zijn de prestaties van de ontwikkelde en opkomende markten nog verder uiteengelopen. De bezorgdheid over de toenemende druk van een handelsoorlog werkt risico-aversie in de hand en weegt zwaarder op de financiële markten uit opkomende landen. Wij denken echter dat in een tijd van onzekerheid het houden van kwaliteitsbedrijven met een consistent hoger rendement op kapitaal verstandig is. Wij zijn ervan overtuigd Harriss en zijn team een goede aanvulling bieden bij de opbouw van het offensief belegd vermogen van de Capvest Masters Funds. Voor een nadere kennismaking met Edmund Harriss en zijn beleggingsstrategie verwijzen wij u naar zijn persoonlijke webpagina.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA


Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans