Afscheid van Capvest Master Will Landers

Will Landers.jpg

Eind augustus zijn alle posities in het aandelenfonds BlackRock Latin American Opportunities Fund van Capvest Master Will Landers verkocht. Het fonds maakte ruim zes jaar onderdeel uit van het offensief belegd vermogen binnen het Capvest Masters Fund Offensief. Over de totale periode heeft het fonds van Landers een verlies geleden van -15%. Het behaalde resultaat komt overeen met de algemene ontwikkelingen van de Latijns Amerikaanse beurzen. Zo heeft de MSCI EM Latin America Index in dezelfde periode een verlies behaald van -13%. Aanleiding tot verkoop zijn de tegenvallende prestaties voor Latijns-Amerika. Vooralsnog blijft het politiek erg onrustig en is de Aziatische beleggingsregio aantrekkelijker. Het vrijgekomen kapitaal zal worden herbelegd in het Guinness Asian Equity Income Fund van Edmund Harriss.

performance.png

.

Aziatische waarderingen aantrekkelijker

In vergelijking tot Latijns-Amerika staan Aziatische regio's momenteel sterker onder druk. De dreigende handelsoorlog tussen China en Amerika heeft overduidelijk een neerwaarts effect op de totale opkomende landen en Aziatische beurzen in het bijzonder. Zo loopt de MSCI China Index dit jaar al ruim 10% achter op de MSCI Wereld Index (zie grafiek). 

china wereld index.png

Hoewel de kansen op een handelsoorlog zijn toegenomen, is een op handen zijnde wereldwijde recessie niet waarschijnlijk. De fundamentele macro economische cijfers voor Azië blijven onverminderd sterk en hebben onze voorkeur boven Latijns-Amerika. 

Nieuwe specialist Edmund Harriss

De beste kansen op sterke toekomstig rendementen begint bij een goede inkoop. Kijken we door de waan van de dag dan bieden de actuele lagere waarderingen in de Aziatische regio meer kansen. Door het vrijgekomen kapitaal toe te vertrouwen aan nieuwe Capvest Master Edmund Harris met het Guinness Asian Equity Income Fund vergroten we onze positie in de regio. Voor een uitgebreide introductie van de nieuwe strategie binnen de portefeuilles verwijs ik u graag naar het betreffende nieuwsbericht van Edmund Harriss. De persoonlijke achtergrond van Harriss kunt u vinden op zijn persoonlijke webpagina.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA


Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.

Martijn Brans