Afscheid van Capvest Master Peter Huber

Brans Huber.png

In maart zijn alle posities van Capvest Master Peter Huber verkocht. Wij nemen daarmee afscheid van een Capvest Master waar wij al ruim 14 jaar het kapitaal aan toevertrouwen. Aanleiding voor verkoop is de pensionering van Peter Huber. De aandelenfonds Starpoint van Huber maakt al onderdeel uit van de Capvest portefeuilles sinds maart 2004. Het Argos obligatiefonds maakt onderdeel uit van de Capvest fondsen sinds juni 2011. In totaal heeft het aandelenfonds sinds oprichting van de Capvest Masters Funds in 2011 een rendement behaald van +31% en het obligatiefonds +7,5%.  

Waarom is het vertrek van Peter Huber reden om posities volledig af te bouwen?

Zoals bekend, is het vertrek van een fondsmanager voor ons altijd reden om de fondsposities te heroverwegen en leidt in de meeste gevallen tot verkoop van de totale posities. Het is namelijk onze overtuiging dat de fondsmanager de beleggingskansen herkent en de risico’s inschat, niet het beleggingsfonds. Een nieuwe fondsmanager moet een bewezen staat van dienst hebben voordat wij aan hem/haar kapitaal toevertrouwen. Dat geldt ook bij een wissel van een Capvest Master. De kwaliteiten van de nieuwe fondsmanagers die Peter Huber opvolgen zijn niet overtuigend genoeg. Manfred Schlumberger werkt inmiddels twee jaar bij StarCapital en heeft de eindverantwoording van het aandelenfonds Starpoint overgenomen. En Michael Merz werkt nu vier jaar bij StarCapital en heeft sinds twee jaar met Peter Huber de gezamenlijke eindverantwoording over het obligatiefonds Argos.

Vrij gekomen kapitaal wordt over meerdere Capvest Masters verdeeld

Voor ons is het moment dan ook aangebroken om beide fondsen te verkopen en het kapitaal deels toe te vertrouwen aan de in september 2018 voorgestelde Capvest Masters Edmund Harriss. Verder introduceren wij nieuwe Capvest Master Rob Burnett met het Lightman European Fund. Voor een verder introductie van deze nieuwe Cavest Master verwijzen wij u graag naar het betreffende nieuwsbericht.

En tot slot wordt met het vrijgekomen kapitaal in het Capvest Masters Fund Defensief een nieuwe positie opgebouwd in het Priamos fonds van Norbert Keimling. Dit fonds maakt al sinds september 2016 onderdeel uit van het Capvest Masters Fund Offensief en komt vanaf nu in beide Capvest fondsen terug.

Met de wijzigingen wordt er meer kapitaal toevertrouwd aan regionale specialisten in opkomende landen en Europa. Het globale aandelenfonds van Peter Huber had zich de laatste jaren ook grotendeels teruggetrokken uit Amerika ten gunste van Europa en opkomende landen. Benieuwd naar de nieuwe strategieën binnen de portefeuilles? Lees hiervoor het betreffende nieuwsbericht van Edmund Harriss of kijk op de persoonlijke webpagina van Harriss. De persoonlijke webgagina van Rob Burnett kunt u hier terugvinden.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA


Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans