Afscheid van Capvest Master Knut Nilsson

Knut Martijn in 2017.jpg

Fondsorganisatie Skagen heeft ons gisteren verrast met het bericht dat Capvest Master Knut Nilsson van Skagen Kon-Tiki zijn functie per direct neerlegt en de organisatie verlaat. Persoonlijke omstandigheden zouden hem hiertoe noodzaken. Voor ons aanleiding de fondsposities ook per direct te verkopen. Het opkomende landen aandelenfonds maakt onderdeel uit van de Capvest fondsen sinds maart 2010. In totaal heeft het fonds sinds oprichting van de Capvest Masters Funds in 2011 een gemiddeld rendement behaald van +27%.  

Waarom Skagen Kon-Tiki nu verkopen?

Beleggen is mensenwerk. Als een Capvest Master vertrekt, is dat voor ons altijd reden de fondsposities te heroverwegen. In de meeste gevallen wordt overgegaan tot verkoop van de totale posities. Het is onze overtuiging dat de fondsmanager de beleggingskansen herkent en de risico’s inschat, niet het beleggingsfonds. Voor Skagen Kon-Tiki is het nu de tweede keer in twee jaar tijd dat een fondsmanager zijn functie neerlegt. Eerst was het oprichter Kristoffer Stensrud die met pensioen ging en nu is het zijn opvolger Knut Nilsson die ermee stopt. Het team verliest daarmee twee bezielde beleggers en een schat aan ervaring. Wij hebben zowel Stensrud als Nilsson over de jaren echt leren kennen en konden ons goed vinden in de contraire zienswijzen van deze eigenwijze Noren. De huidige ontwikkelingen binnen Skagen duiden op onrust. Het nieuwe Kon-Tiki team gaat geleid worden door Catherine Gether en Fredrik Bjelland. Naast het feit dat het beleggingsteam kleiner wordt, beschikken deze fondsmanagers niet over aantoonbaar bovengemiddelde beleggingsprestaties. Wat ons betreft is er te weinig basis om het fondskapitaal aan toe te vertrouwen.

Nieuwe specialist in opkomende markten

Het vrijgekomen fondskapitaal wordt geherinvesteerd bij een andere opkomende landen specialist met een sterke waardefocus. Dat is de nieuwe Capvest Master Rakesh Bodia die wij ook al geruime tijd volgen. Het is voor ons van groot belang om belegd te blijven in deze specifieke beleggingscategorie. Het grootste opwaarts potentieel in combinatie met beperkter neerwaarts risico zijn nu bij uitstek te vinden in opkomende landen. Voor meer achtergrondinformatie verwijzen wij u naar het betreffende nieuwsbericht.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA


Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans