Afscheid van Capvest Master Kent Janér

Nektar.png

Eind april zijn alle posities van Capvest Master Kent Janér verkocht. Wij nemen daarmee afscheid van een Capvest Master waar wij sinds oktober 2012 het kapitaal aan hebben toevertrouwd. Aanleiding voor verkoop zijn de achterblijvende prestaties in relatie tot fondsmanagers met vergelijkbare strategieën. Het Nektar fonds van Janér maakt alleen onderdeel uit van het Capvest Masters Fund Defensief en heeft een rendement behaald van +31% en het obligatiefonds +7,5%.  

Vrij gekomen kapitaal wordt over meerdere Capvest Masters verdeeld

Het vrijgekomen kapitaal in het Capvest Masters Fund Defensief wordt verdeeld over meerdere Capvest Masters binnen het defensief belegd vermogen van het fonds. Met name Capvest Masters Loïc Cadiou en Adrian Owens nemen relatief gezien het grootste deel voor hun rekening. Daarmee blijft het belang van fondsmanagers met een globale macro economische strategie

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA


Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans