Afscheid van Capvest Master Jacques Berghmans

Brans Huber.png

Eind november zijn alle posities van het TreeTop Convertible International van Capvest Master Jacques Berghmans verkocht. Het converteerbare obligatiefonds heeft vijf jaar jaar onderdeel uitgemaakt van het offensief belegd vermogen voor beide Capvest fondsen. In totaal heeft het fonds een rendement behaald van slechts +1%. Met dit resultaat loopt Berghmans in lijn met vergelijkbare fondsen binnen de specifieke beleggingscategorie van internationale converteerbare obligaties. Aanleiding tot verkoop is dat door veranderde marktomstandigheden er in andere beleggingscategorieën betere rendement-risicoverhouding te vinden zijn dan in het fonds van Berghmans.

Beperking neerwaarts risico met hoger opwaarts potentieel

Het converteerbare obligatiefonds van Berghmans was het enige fonds binnen deze specifieke beleggingscategorie dat was opgenomen in de fondsportefeuilles. Berghmans leverde met zijn strategie een ruime blootstelling aan opkomende landen in combinatie met een sterke afdekking van het neerwaartse risico. Zijn portefeuille bestaat namelijk uit obligatieleningen met een keuzemogelijkheid om te worden omgewisseld in aandelen. Door deze optie moet Berghmans genoegen nemen met een lager rentepercentage over de leningen binnen zijn portefeuille. Het betreffende rentepercentage ligt momenteel onder de 2%. En dat is een laag percentage voor opkomende landen. Ter illustratie; Capvest Master Cornel Bruhin ontvangt per eind oktober jl. 9,2% rente in zijn MainFirst EM Corporate Bond Fund.

Nieuwe specialist Mehis Raud

In de huidige marktomstandigheden zijn er andere beleggingsstrategieën waarbij het neerwaarts risico ook voor een belangrijk deel wordt beperkt en tegelijkertijd een hogere inkomstenstroom kan worden gegenereerd. Het vrijgekomen kapitaal wordt toevertrouwd aan nieuwe Capvest Master Mehis Raud met het Trigon New Europe fonds. Benieuwd naar deze nieuwe waardestrategie binnen de fondsportefeuilles? Lees het betreffende nieuwsbericht van Mehis Raud of kijk op de persoonlijke webpagina van Raud.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA


Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans