Afscheid van Capvest Master Ariel Bezalel

Ariel.png

Eind maart zijn alle posities in het Jupiter Dynamic Bond Fund van Capvest Master Ariel Bezalel verkocht. Aanleiding voor verkoop is tweeledig. Als eerste is het fondsvermogen te sterk opgelopen. Ten tweede heeft Bezalel de rentegevoeligheid van de portefeuille het afgelopen jaar aanzienlijk verhoogd. Sinds juli 2013 maakte het Jupiter Dynamic Bond Fund onderdeel uit van het defensief belegd vermogen van het Capvest Masters Fund Defensief. Bezalel heeft in deze periode een gemiddeld totaalrendement behaald van +15,6%. 

Waarom juist nu een van de meest populaire fondsen verkopen?

Onderstaande grafiek laat zien dat het Jupiter Dynamic Bond Fund toenemend populair is onder beleggers. Het fonds is van een niche speler uitgegroeid tot een verkoopproduct voor met name Engelse grootbanken. Dat heeft het karakter van het fonds aanzienlijk veranderd. Sinds onze investeringsaanvang in 2013 is het belegd vermogen explosief toegenomen van €310 miljoen onder beheer naar maar liefst €13 miljard.

Jupiter Dynamic Bond.png

In 2013 investeerde Bezalel gemiddeld €1,8 miljoen verdeeld over 168 verschillende obligaties. Nu investeert Bezalel het vermogen in ruim drie keer zoveel verschillende bedrijfsleningen, te weten 585 obligaties. Aangezien het vermogen in dezelfde tijd is toegenomen met factor 40 moet Bezalel nu gemiddeld €22 miljoen investeren per lening. Zijn beleggingsuniversum en liquiditeit is daarmee in hoge mate beperkt. Wij verwachten dat dit de kansen voor toekomstige rendementen negatief gaat beïnvloeden. 

Ongewenste toename rentegevoeligheid

Naast het sterk gegroeide fondsvermogen heeft Ariel Bezalel het afgelopen jaar de looptijd van zijn leningenportefeuille in het Dynamic Bond Fund aanzienlijk verhoogd. Dit is terug te zien in onderstaande grafiek. De 'Modified duration' van het fonds is in 2017 verder opgelopen van 1 naar 5. Dat betekent dat de rentegevoeligheid van de portefeuille met factor 5 is toegenomen. Bij dalende rentes zullen koersen sneller stijgen, maar bij stijgende rentes zullen de verliezen van het fonds ook groter zijn. Bezalel kiest er dus bewust voor om het renterisico in zijn fonds te verhogen. Wat ons betreft ongewenst, omdat het tegengesteld is aan de koers die wij met het defensief belegd vermogen binnen de Capvest Masters Funds varen. De rentegevoeligheid van onze fondsposities worden juist zo laag mogelijk gehouden.

Jupiter Dynamic Bond looptijd.png

Overstap naar een nieuwe specialist biedt kansen

Voor ons is het moment dan ook aangebroken om winst te nemen en het kapitaal direct toe te vertrouwen aan nieuwe Capvest Master Barend Pennings. Het beleggingsfonds van Pennings investeert ook in obligaties, maar met een compleet andere invalshoek. Opvallend detail is dat het beheerd vermogen van Pennings nu overeen komt met waar we destijds bij Bezalel mee begonnen, te weten €310 miljoen. Het kapitaal wordt dus opnieuw ondergebracht bij een nichespeler. Benieuwd naar de nieuwe strategie binnen de portefeuilles? Lees hiervoor het betreffende nieuwsbericht van Barend Pennings.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA


Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans