Rapportage juni 2018: Voelbare angst

China.png
  • Aandelenbeurzen wereldwijd: -0,2%   (jan-jun +2,2%)
  • Aandelenbeurs AEX: -0,2%   (jan-jun +1,3%)
  • Obligatiemarkt Europese leningen: +0,5%   (jan-jun +0,3%)
  • Capvest Masters Fund Defensief: -0,5%   (jan-jun -0,4%)
  • Capvest Masters Fund Offensief: -1,7%   (jan-jun -2,0%)

Voelbare angst

De MSCI wereldindex en de AEX index leden in juni allebei een marginaal verlies van -0,2%. De obligatiemarkten lieten een bescheiden winst zien van +0,5%. Het Capvest Masters Fund Defensief viel terug met -0,5% en het Capvest Masters Fund Offensief moest zelfs een verlies incasseren van -1,7%.

De Capvest fondsen waren 2018 krachtig begonnen, maar in het tweede kwartaal is de voorsprong omgedraaid in een achterstand met beperkte verliezen. Hoe kan dat? Kort gezegd, is de dollar aanzienlijk sterker geworden en zijn de Amerikaanse beurzen opgelopen met +4,5% door positieve economische data. Als alleen gekeken wordt naar de beurscijfers lijken opkomende landen daarentegen juist aan de vooravond te staan van een crisis. Het verlies is in een half jaar tijd opgelopen tot -5,0%. De angst op een grotere crisis is voelbaar door de groeiende kapitaaluitstroom uit opkomende landen.

Is deze angst terecht? Moeten wij onze afwijkende posities ten aanzien van de verschillende regio’s in de wereld (deels) terugdraaien? Zaak is dat emotie nooit de boventoon mag voeren, maar dat verstand de doorslag geeft. Met hulp van analisten rapporten en verschillende visies van onze Capvest Masters worden onze inschattingen gemaakt ten aanzien van kansen en risico's voor investeringen van het fondskapitaal.

De paniek richting opkomende landen is wat ons betreft om meerdere redenen niet terecht. Als eerste is de wereldeconomie de laatste 20 jaar een stuk stabieler geworden. Daarnaast zijn juist opkomende landen kapitaalkrachtiger en financieel gezonder geworden. Ten derde zijn landen met acute problemen slechts een fractie van opkomende landen als geheel. Ten vierde is er al veel  ‘slecht nieuws ‘ verwerkt in de relatieve waarde van de aandelenmarkten. Al helemaal in vergelijking met de Amerikaanse markt. Als laatste is de instinctieve reactie op een 10% correctie in Amerika “buy the dip“, terwijl de reactie op een vergelijkbare daling in opkomende landen juist de angst aanjaagt.

Feitelijk hebben nu 8 van de 10 grootste opkomende landen de ‘investment grade‘ status (versus 2 in 1998 en 4 in 2004)! Ze behoren met deze hoge kredietwaardigheid tot de minst risicovolle categorie. De gezamenlijke ratio’s van externe schulden, kapitaalreserves en handelsbalansen tonen aan dat opkomende landen relatief weinig risico lopen op een brede financieringscrisis. Nu de angst terug is, zien wij juist het waardepotentieel in verschillende fondsportefeuilles sterk toenemen. Kansen dus! Wij hebben gesprekken met Capvest Masters én potentiële managers opgevoerd, omdat het nu eerder tijd is om met verstand posities uit te breiden/kopen en niet op gevoel te verkopen. U hoort van ons.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans