Rapportage mei 2018: Geen gebrek aan ontwikkelingen

it.png
  • Aandelenbeurzen wereldwijd: +3,8%   (jan-mei +2,4%)
  • Aandelenbeurs AEX: -0,5%   (jan-mei +1,5%)
  • Obligatiemarkt Europese leningen: -0,7%   (jan-mei -0,2%)
  • Capvest Masters Fund Defensief: +0,0%   (jan-mei +0,4%)
  • Capvest Masters Fund Offensief: -0,1%   (jan-mei +0,2%)

Geen gebrek aan ontwikkelingen

Vooral optimistisch Amerika zorgde ervoor dat de MSCI wereldindex opliep met +3,8%. Op obligatiemarkten werd opnieuw een hogere risico opslag geëist voor bedrijfsobligaties en zodoende daalden koersen met -0,7%. Het Capvest Masters Fund Defensief bleef gelijk en het Capvest Masters Fund Offensief moest een minimaal verlies incasseren van -0,1%.

Er is geen gebrek aan ontwikkelingen die zorgen voor dynamiek op de markten. Zo heeft de olieprijs eind mei het hoogste punt in vier jaar tijd bereikt, staat Italië volop in de schijnwerpers door zijn nieuwe populistische regering en is de druk van de verdeel en heers strategie vanuit Trump maximaal. Verschillende Amerikaanse bondgenoten zijn met importtarieven geconfronteerd en de vrees voor een oplopende handelsoorlog is nog niet geweken.

De beursuitslagen waren dan ook extreem in mei. Zo liepen de Amerikaanse beurzen op met +5,5%, leden opkomende markten een verlies van -0,4% en liet de Euro Stoxx 50 zelfs een verlies zien van -3,7%. Een verschil van 9% in één maand tussen twee westerse beurzen! Capvest portefeuilles hebben zich nog goed staande weten te houden gezien de minimale beleggingen in Amerika en grote posities in Europa en opkomende landen. 

De Capvest portefeuilles hebben de afgelopen maanden vooral last van de sterke Amerikaanse dollar. De valuta heeft aan kracht gewonnen door enerzijds de sterkere binnenlandse groei dankzij Trump’s fiscale plannen en anderzijds de tegenvallende cijfers in de eurozone. Wat kan er verwacht worden van de dollar?

Er zijn verschillende scenario’s. De dollar kán verder oplopen door politieke onrust in de eurozone en nervositeit over een mogelijke handelsoorlog. Dan vluchten beleggers in de ‘veilige’ dollar. Capvest Masters Graham Clapp en Nicolas Walewski hebben meer fiducie in de stevige economische ontwikkelingen van Europa en zien de politieke ontwikkelingen eerder als tijdelijke stoorzender. De opmars van de dollar zal volgens hen blijven steken, omdat Europa voldoende stevig is om tegenwicht te bieden. Paul McNamara, die zich focust op opkomende landen, voorziet ook dat de Amerikaanse dollar zich eerder zal stabiliseren. De valuta’s van opkomende landen hebben de laatste maanden klappen gekregen, maar de meeste handelsbalansen zijn in evenwicht. Dat maakt de positie van opkomende landen sterker ten opzichte van de dollar dan in eerdere moeilijke tijden toen er veel handelstekorten waren.

Ondanks alle marktdynamiek blijft onze beleggingsfocus gericht op de onderliggende fundamentele ontwikkelingen. Wereldwijd zijn waarderingsverschillen weer verder toegenomen en dat biedt kansen voor de fondsportefeuilles. Contacten met bestaande en potentiële Capvest Masters zijn geïntensiveerd om een aantal geplande wijzigingen versneld door te kunnen voeren. We maken gebruik van het momentum en versterken onze beleggingsfocus op waarde. U hoort binnenkort meer van ons!

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans