Rapportage februari 2018: Handelsoorlog in de maak?

chinaus.png
  • Aandelenbeurzen wereldwijd: -2,3%   (jan-feb -0,9%)
  • Aandelenbeurs AEX: -4,5%   (jan-feb -1,7%)
  • Obligatiemarkt Europese leningen: +0,1%   (jan-feb -0,3%)
  • Capvest Masters Fund Defensief: -0,6%   (jan-feb +1,2%)
  • Capvest Masters Fund Offensief: -1,4%   (jan-feb +1,1%)

Handelsoorlog in de maak?

Februari was een extreem koude maand waar ook de aandelenmarkten zich door lieten aansteken. De MSCI wereldindex leed een verlies van -2,3% en de AEX verloor in lijn met de Europese beurzen zelfs -4,5%. Obligatiemarkten stegen marginaal met +0,1%. Het Capvest Masters Fund Defensief daalde met -0,6% en het Capvest Masters Fund Offensief verloor -1,4%.

Na een lange periode van weinig beweeglijkheid op financiële markten nam de volatiliteit een vlucht in februari. De Amerikaanse volatiliteitsindex VIX biedt een indicatie voor de beweeglijkheid van koersen. Deze index liep sinds begin januari op van 14 tot bijna 20 eind februari. Gedurende de maand is er zelfs een uitschieter naar 40 waargenomen. Zoals in de rapportage van januari is beschreven, werd de onrust veroorzaakt door de angst voor renteverhogingen als gevolg van het einde van het tijdperk van ruime monetaire financiering door centrale banken. Het zijn voorbodes van meer onzekere tijden waarbij centrale banken zich noodzakelijk moeten terugtrekken.

Beide Capvest Masters Funds hebben in februari ook een correctie gekend, maar staan voor 2018 nog wel op winst. Het was te verwachten dat de Capvest Masters met een globaal aandelenmandaat het meest last hebben gehad van de onrust op de markt. Christoph Bruns, Winfried Walter, Norbert Keimling en Peter Huber staan dan ook allen op een bescheiden verlies in 2018. Daar staat tegenover dat maar liefst 17 strategieën nog steeds in de plus staan voor 2018. De sterkste resultaten zijn behaald door regio specialisten Lilian Co, Hideo Shiozumi en Will Landers. Daarnaast hebben handelaren Barry Norris en Loïc Cadiou met rendementen van +5% geprofiteerd van de beursonrust.

De volgende potentiële katalysator voor onrust op de financiële markten is gelanceerd door Trump met de aankondiging van importheffingen op staal en aluminium. Het korte termijn gewin dat Trump nastreeft voor de Amerikaanse staalsector wordt overschaduwd door de grote risico's die protectionisme met zich mee brengt. Importtarieven hebben altijd een opdrijvend effect op inflatie. En zoals bekend, heeft een hogere inflatie directe gevolgen voor de waarderingen van zowel obligaties als aandelen. Maar een nog groter gevaar is dat deze protectionistische aanzet van Trump kan escaleren tot een handelsoorlog. Dan wordt een veel breder spectrum aan goederen en diensten getroffen door prijsstijgingen en komt de globale handel onder druk te staan. In dat geval zullen de gevolgen voor beleggers al helemaal ingrijpend zijn.

Wij volgen de marktontwikkelingen nauwgezet, maar voelen ons stevig gepositioneerd met: een beperkte blootstelling aan Amerika, een buffer tegen oplopende inflatie door minimale rentegevoeligheid en inzet van handelsstrategieën die juist kunnen profiteren van onrust op de markt.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans