Rapportage juli 2017: Stabiele rendementen

2017-07.png

 

  • Aandelenbeurzen wereldwijd: -1,0% (jan-jul: +0,2%)
  • Aandelenbeurs AEX: +3,6% (jan-jul: +8,8%)
  • Obligatiemarkt Europese leningen: +0,3% (jan-jul: -0,3%)
  • Capvest Masters Fund Defensief: +1,0% (jan-jul: +3,7%)
  • Capvest Masters Fund Offensief: +1,2% (jan-jul: +6,0%)

Stabiele rendementen

In juli leken de beurzen weinig te bewegen met uitzondering van een aantal regionale uitschieters. De MSCI wereldindex daalde met -1,0% en de AEX steeg met +3,6%. De rentemarkten liepen marginaal op, maar staan voor het jaar nog in het verlies. Het Capvest Masters Fund Defensief is toegenomen met +1,0% en het Capvest Masters Fund Offensief zelfs met +1,2%.

De Nederlandse AEX is een van de positieve uitschieters binnen de financiële markten afgelopen maand met een opvallende +3,6%. De 25 grootste Nederlandse bedrijven hebben het erg goed gedaan in vergelijking met de Europese index van de 600 grootste Europese bedrijven, die met -0,4% in het rood dook.

De Capvest fondsen hebben in juli wederom een sterke maand gehad. De resultaten geven ons veel vertrouwen aangezien het rendement portefeuille-breed wordt gedragen. 23 Capvest Masters hebben in juli positieve resultaten behaald en slechts vier Capvest Masters hebben een verlies geleden. Overigens is hetzelfde beeld zichtbaar voor de jaarresultaten. Maar vier Capvest Masters hebben tot dusver een negatief jaarresultaat waardoor ons ‘overall’ resultaat nu ruim boven de benchmark uitstijgt.

Het grootste verlies in juli kwam voor rekening van Cornel Bruhin met -2,1%. Hij belegt voornamelijk in leningen in opkomende landen die uitgegeven zijn in Amerikaanse dollars. Aangezien de dollar afgelopen maand met -3,5% is gedaald ten opzichte van de euro is het verlies van Bruhin volledig toe te schrijven aan de daling van de dollar.

China specialist Lilian Co stijgt deze maand ruim boven de rest van de managers uit. Zij behaalde een rendement van +8,9%. Het waren met name technologie bedrijven zoals internetgigant Tencent en optische technologiespecialist Sunny Optical die zorgden voor een boost voor haar rendement.

Ondertussen is de Capvest Masters Barometer in juli licht gedaald. Er zijn verschillende Capvest Masters die zich vanwege de actuele politieke onzekerheden (lees: Trump, Kim Jong-un en Erdogan) op de korte termijn terughoudender hebben gepositioneerd.

Naast politieke onrust wordt de investeringshouding van onze managers behoedzamer door de schijnrust die al een aantal maanden heerst op de markten. De volatiliteit is uitzonderlijk laag en de meeste investeerders lijken een houding van welbehagen aan te nemen. Een aantal Capvest Masters worden extra waakzaam door deze omstandigheden. Deze inschatting van de markt is voor ons aanleiding om de geplande aankoop van Niall Paul vooralsnog uit te stellen. Van uitstel komt in dit geval zeker geen afstel, omdat de macro-economische indicatoren nog steeds de goede kant op wijzen. Ook blijven we positief over de meerwaarde van Paul voor de opbouw van de Capvest portefeuilles. U hoort van ons zodra wordt overgegaan tot herbelegging van fondskapitaal.

Hartelijke groeten vanaf ons vakantieadres in Duitsland,

M.W. Brans RBA


Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Mark Vrolings