Rapportage juni 2017: Centrale banken gaan zich terugtrekken

2017-06.png

 

  • Aandelenbeurzen wereldwijd: -1,2% (jan-jun: +1,2%)
  • Aandelenbeurs AEX: -3,2% (jan-jun: +5,0%)
  • Obligatiemarkt Europese leningen: -0,5% (jan-jun: -0,6%)
  • Capvest Masters Fund Defensief: -0,1% (jan-jun: +2,9%)
  • Capvest Masters Fund Offensief: -0,3% (jan-jun: +5,0%)

Centrale banken gaan zich terugtrekken

Juni verliep vrij rustig totdat de centrale bankiers van zich lieten horen. De MSCI wereldindex daalde uiteindelijk met -1,2% en de AEX zelfs met -3,2%. De rentes stegen, waardoor de Europese obligaties weer op verlies kwamen te staan. Het Capvest Masters Fund Defensief heeft licht ingeboet met -0,1% en het Capvest Masters Fund Offensief met -0,3%.

De signalen van centrale banken in de laatste week van juni zorgden voor een correctie op de markt. De FED, ECB en BOE (Bank of England) veranderden recent allemaal van toon en sorteren voor op een stapsgewijze afbouw van de ruime geldpolitiek. De meeste Capvest Masters zien dit als goed nieuws. De geschiedenis zal duidelijk maken of de start van de normalisatie te laat en/of te langzaam is geweest.

Als centrale banken de geldkraan daadwerkelijk dicht gaan draaien, verandert het speelveld van  de financiële markten drastisch. Het zal direct gevolgen hebben voor de lage rentestanden. De afgelopen week is de Duitse tienjaarsrente al met +0,75% opgelopen. De koersen zijn als gevolg hiervan met ruim -7% gedaald.

Het defensieve karakter van obligatiebeleggingen zou wel eens risicovoller kunnen blijken dan eerder gedacht. We zijn benieuwd of de uitgang groot genoeg is wanneer beleggers deze beleggingscategorie de rug toe willen keren. Zoals bekend, zijn wij voorbereid en nagenoeg niet belegd in traditionele obligaties. Als ook de inflatie terugkeert, dan zou dat al helemaal een klap op de vuurpijl zijn. Of zoals Capvest Master Peter Huber het deze maand kernachtig samenvat “An steigenden Zinsen und höheren Inflationsraten führt kein Weg vorbei!”

Afgelopen maand is de wereldwijde groei wat afgezwakt, maar niet verontrustend. Capvest Master Adrian Owens ziet het als een golfbeweging die het economisch herstel niet zal verstoren. Bij een verder herstel van met name Europa verwachten wij dat de kansen voor marktneutrale aandelenmanagers aanzienlijk zullen verbeteren (zie maandbericht mei). We zien het tweede halfjaar dan ook met vertrouwen tegemoet.

Verder zijn eind juni de posities verkocht van Martin Lau in het First State Greater China Growth Fund. Lau heeft in ruim vijf jaar tijd een rendement behaald van meer dan +100%. Daarmee is hij met afstand de best presenterende manager binnen de portefeuille geweest. Hoog opgelopen waarderingen binnen het fonds is de reden van verkoop. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het verkoopbericht.

Het vrijgekomen kapitaal wordt in juli direct herbelegd. Wij verwelkomen nieuwe Capvest Master Niall Paul. Ook Paul is een aandelenspecialist voor opkomende markten. Zijn inkoopstrategie is gericht op ondergewaardeerde groeibedrijven in grote en nieuwe opkomende economieën. In het betreffende nieuwsbericht wordt Paul nader geïntroduceerd.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA


Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Mark Vrolings