Afscheid van Capvest Master Martin Lau

Martin Martijn.jpg

Eind juni zijn alle posities in het First State Greater China Growth Fund van Capvest Master Martin Lau verkocht. Aanleiding voor verkoop zijn de sterk opgelopen waarderingen van groeistrategieën. Sinds december 2011 maakte het First State Greater China Growth Fund onderdeel uit van het offensief belegd vermogen van het Capvest Masters Fund Offensief. Lau heeft in deze periode een gemiddeld totaalrendement behaald van +104%. Lau is daarmee sinds de Capvest fondsoprichting in 2011 het sterkst presterende fonds binnen het offensief belegd vermogen.

Waarom nu het best presterende fonds verkopen?

Onderstaande grafiek laat zien dat de fondsprestaties van Lau zowel beter hebben gepresteerd dan de Chinese Golden Dragon index als andere aandelenfondsen in de beleggingsregio groot-China. Toch gaan wij weloverwogen over tot verkoop van dit fonds van Lau, omdat volgens onze inzichten de bedrijven in portefeuille relatief te duur zijn geworden.

Return FS.png

 

Lau is gespecialiseerd in groeistrategieën en belegt zodoende uitsluitend in Chinese multinationals met hoge groeiverwachtingen. Deze bedrijven zijn vanaf medio 2011 sterk in waarde gestegen. Dat heeft gezorgd voor een verdubbeling van ons ingelegde fondskapitaal, maar dat heeft ook zijn keerzijde. Onderstaande grafiek laat zien dat de sterke rendementen een opdrijvend effect hebben gehad op de koers/winstverhoudingen van groeistrategieën. En dat brengt risico's met zich mee. Waarom?

Koers winst.png

De markt loopt vooruit op de fundamentele waarde

Het grootste risico van hoge koers/winstverhoudingen is dat de markt te ver vooruit loopt op de fundamentele waarde. Beleggers raken 'overenthousiast' en zijn bereid steeds meer te betalen voor dezelfde winst. Dat zien we nu ook gebeuren bij de fondsportefeuille van Lau. De koers/winstverhouding van het First State Greater China Growth Fund is zelfs sterker dan de markt opgelopen. Volgens onze laatste gegevens handelen de onderliggende posities van Lau op een gemiddelde koers/winstverhouding van bijna 18! Dat is nog niet eerder zo hoog geweest. De hoge verwachtingen van beleggers risico's op een stevige koerscorrectie zijn daarmee toegenomen.

Succes begint bij een goede inkoop

Voor ons is het moment aangebroken om onze winst te nemen en het kapitaal direct toe te vertrouwen aan nieuwe Capvest Master Niall Paul. Het fonds van Paul investeert ook uitsluitend in opkomende markten en de onderliggende posities van zijn fonds handelen momenteel op een gemiddelde koers/winst verhouding van 12. Met een lagere koers winst verhouding en een aanzienlijk groeipotentieel voldoet Paul aan ons belangrijkste beleggingsovertuiging: goede inkoop is de basis voor toekomstig succes. Benieuwd naar zijn strategie? Lees hiervoor het betreffende nieuwsbericht.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA


Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans