Rapportage mei 2017: Europa boost zet door

2017-05.png

 

  • Aandelenbeurzen wereldwijd: -1,4% (jan-mei: +2,4%)
  • Aandelenbeurs AEX: +0,6% (jan-mei: +8,5%)
  • Obligatiemarkt Europese leningen: +0,5% (jan-mei: +0,0%)
  • Capvest Masters Fund Defensief: +0,6% (jan-mei: +3,5%)
  • Capvest Masters Fund Offensief: +0,6% (jan-mei: +5,6%)

Europa boost zet door

Mei was in verhouding tot de beurzen een mooie maand voor de Capvest fondsen. De MSCI wereldindex daalde met -1,4% en de AEX liet een stijging zien van +0,6%. De rentes daalden licht waardoor de Europese obligaties het verlies van begin van het jaar konden goedmaken. Zowel het Capvest Masters Fund Defensief als het Capvest Masters Fund Offensief stegen met +0,6%.

De verkiezingsoverwinning van Macron was in mei veruit de belangrijkste politieke gebeurtenis met een extra positieve boost voor Europa. De euro werd sterker ten opzichte van vrijwel alle andere valuta’s. Vooral het verschil van 3,1% met de dollar was groot. Onze fondsmanagers hebben afgelopen maand opnieuw geprofiteerd van deze Europese opmars. Capvest Master Christoph Bruns had zijn conference call van afgelopen week zelfs de titel  ‘De wedergeboorte van Europa op de beurzen’ (Renaissance Europas an den Börsen) gegeven.

Met de helft van het jaar in zicht is het duidelijk dat met name Capvest Masters Peter Huber, Norbert Keimling en Christoph Bruns de wereldindex ruimschoots achter zich laten. Dat is niet toevallig. Het zijn allemaal fondsmanagers die bovengemiddeld in Europa belegd zijn. Degene die als allersterkste uit de bus komt, is Capvest Master Stephan Hornung. Hij zit met zijn beleggingen in Duitse middelgrote bedrijven echt in de ‘sweet spot’. Het rendement van zijn Squad Value fonds op +33% over de afgelopen 12 maanden.

Saillant gegeven is dat wij het fonds van Hornung precies een jaar geleden hebben toegevoegd aan de fondsportefeuilles als vervanging van Peter Paul de Vries met zijn Value8 fonds. Het Value8 fonds was een misstap waar we binnen een maand met verlies afscheid van hebben genomen. Gelukkig is dit pijnlijke verlies meer dan volledig gecompenseerd door de goede prestaties van Hornung.

Al met al is de actuele ‘outperformance’ van de Capvest fondsen bemoedigend. Tegelijkertijd is zichtbaar dat de Europese marktneutrale strategieën van Capvest Masters Gianmarco Mondani, Barry Norris en Graham Clapp de wind nog niet zo in de rug hebben. De omstandigheden voor de meeste waardebeleggingen zijn namelijk nog steeds niet optimaal. De wereldwijde groei is positief, maar niet zo stevig dat de centrale bankiers erop durven te vertrouwen. Er is te weinig economische stabiliteit om hun stimuleringsbeleid te kunnen gaan afbouwen. De Europese marktneutrale fondsen staan dit jaar daardoor rond het nulpunt. Zodra de economische groei verstevigt zal het opwaartse potentieel van onze waardebeleggingen pas echt zichtbaar worden.

Tot slot hebben we in mei het Acatis Aktien Global van Hendrik Leber verkocht. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het verkoopbericht.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA


Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans