Afscheid van Capvest Master Hendrik Leber

Hendrik Leber.jpg

Begin mei hebben wij onze posities in het Acatis Aktien Global fonds van Capvest Master Hendrik Leber volledig afgebouwd. Aanleiding voor verkoop zijn de hoog opgelopen waarderingen van de onderliggende aandelen binnen het globale aandelenfonds van Leber. Sinds oktober 2012 maakte het Acatis Aktien Global fonds onderdeel uit van het offensief belegd vermogen van het Capvest Masters Fund Offensief. Leber heeft in deze periode een gemiddeld totaalrendement behaald van +53%. Leber was de afgelopen vijf jaar daarmee het sterkst presterende globale aandelenfonds binnen het offensief belegd vermogen.

Waarom een goed presterend fonds nu verkopen?

De goede prestaties van het fonds van Leber hebben ervoor gezorgd dat de koers/boekwaarde én koers/winst verhouding zijn opgelopen tot de hoogste binnen de Capvest fondsportefeuilles. Deze ratio’s worden door ons op maandbasis voor alle posities bijgehouden. Het zijn belangrijke sturingsmechanismen en selectiecriteria bij de portefeuille inrichting. Voor het fonds van Leber zijn deze ratio's naar ons inzicht te ver doorgeschoten.

Minimalisering blootstelling aan Amerikaanse aandelenmarkten

De hoge koers/boekwaarde en koers/winstverhouding komen met name door de blootstelling aan de Amerikaanse aandelenmarkt. Eind april  jl. bestond 53% van Leber's portefeuille uit Amerikaanse posities. Door de verkoop van Leber's fonds wordt de blootstelling aan de Amerikaanse aandelenmarkt binnen de Capvest portefeuilles minder dan 10%. Vanuit actief risicomanagement van onze portefeuilles wordt een minimalisering van  blootstelling aan Amerikaanse aandelenmarkten toegepast.

Waarom liever niet in Amerika?

Amerika is te duur geworden. De opmars van de Amerikaanse aandelenmarkten van de afgelopen jaren heeft zijn weerslag op de waarderingen. Het fundament voor goede toekomstige rendementen lijkt daarmee vervlogen en het neerwaarts risico is verhoudingsgewijs hoog. In de Beleggingsstrategie Update 2016 en 2017is hier al veel aandacht aan besteed. Een van de belangrijkste en meest betrouwbare waarderingsmaatstaven is de Shiller ratio genoemd naar professor Robert Shiller. Deze ratio is deze maand opgelopen tot 31,8. Slechts twee keer in de geschiedenis (1929  & 2000) zijn er hogere waarden genoteerd.

 

Shiller pe.png

Put your money where your mouth is

Robert Shiller verkondigt via verschillende mediakanalen dat het verstandig is uit Amerika te stappen. In onderstaande tweet treft u een link naar een recent interview met Shiller op de Amerikaanse tv zender CNBC.

Het Amerikaanse gezegde 'put your money where your mouth is' heeft betrekking op de daad bij het woord voegen. Want indirect handelt het toonaangevende schenkingsfonds van Yale University, thuisbasis van Shiller, naar de uitspraken van zijn professor. Het Yale Endowment fonds heeft de blootstelling aan de Amerikaanse aandelenmarkt terug gebracht tot nog maar 2% van de totale portefeuille, zie hiervoor onderstaande grafiek.

Gesterkt met de fundamentele inzichten van Shiller trekken wij ons dus verder terug uit de Amerikaanse aandelenmarkten.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA


Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans