Rapportage april 2017: Comeback Europa

2015-04.png

Geschreven op 8 mei 2017

  • Aandelenbeurzen wereldwijd: -0,5% (jan-apr: +3,9%)
  • Aandelenbeurs AEX: +0,9% (jan-apr: +7,9%)
  • Obligatiemarkt Europese leningen: +0,5% (jan-apr: -0,5%)
  • Capvest Masters Fund Defensief: +0,5% (jan-apr: +3,1%)
  • Capvest Masters Fund Offensief: +0,4% (jan-apr: +4,9%)

Comeback Europa

April was opnieuw een sterke maand voor Europa. De AEX liet een stijging zien van +0,9% terwijl de MSCI wereldindex daalde met -0,5%. De Europese obligatiekoersen namen toe met +0,5% door een dalende rente. Het Capvest Masters Fund Defensief heeft een voorlopig rendement behaald van +0,5%. Het Capvest Masters Fund Offensief nam toe met +0,4%.

Afgelopen maand heeft voornamelijk in teken gestaan van de eerste verkiezingsronde in Frankrijk die een ‘opluchtingsrally’ op de Europese beurzen teweeg bracht. Bij het schrijven van deze rapportage is de overwinning van Emmanuel Macron een feit. Deze uitslag voor Frankrijk als ook de eerdere Nederlandse verkiezingsuitslag hebben laten zien dat het populisme weliswaar aan kracht heeft gewonnen, maar de gevreesde radicale koerswijziging is uitgebleven. Nu staan Duitse verkiezingen in september nog op stapel. Maar ook de positie van Merkel ten opzichte van de partijen AfD en SPD is volgens de laatste peilingen sterk. Ondanks het feit dat onzekerheden rond Griekenland, Brexit en Italië niet structureel zijn opgelost, blijkt het beeld van een ‘gedoemd Europa’ niet correct.

Al met al komt er ruimte voor een comeback van Europa. Want niet alleen politiek, ook economisch doet Europa het beter dan verwacht. In tegenstelling tot Amerika, waar de bbp-groei op +0,7% bleef steken, wist de Europese economie in het eerste kwartaal een gezonde (geannualiseerde) groei van +1,8% neer te zetten. Ook de meest recente cijfers over april en begin mei lijken erop te wijzen dat de Europese groei hoger ligt dan in Amerika. De sterkste rendementen voor de Capvest portefeuilles komen in april wederom op conto van Europese specialisten Nicholas Walewski, Stephan Hornung en Gianmarco Mondani met rendementen tussen +1,3% en +3,1%.

Daarnaast heeft China specialist Lilian Co de wind opvallend in de zeilen met een maandrendement van +4,7%. Zeker als gekeken wordt naar de matig presterende Chinese beurzen. Dat komt doordat Co geen enkele positie heeft in de financiële sector terwijl de index voor ruim 30% is opgebouwd uit financiële bedrijven. Aan de onderkant van de maandresultaten komt het goudfonds van Georges Lequime met een verlies van -7,5%. Zoals vaker gecommuniceerd, is het goudfonds opgenomen in de Capvest portefeuilles als kapitaalbescherming in geval van geopolitieke onrust. Door de positieve ontwikkelingen in Europa is het vertrouwen onder beleggers toegenomen.

De Capvest Masters Barometer, die de risicohouding van onze specialistische fondsmanagers weergeeft en de manier waarop zij marktomstandigheden inschatten, laat een stabiele risicobereidheid zien. De verhouding offensief en defensief belegd vermogen van de Capvest fondsen is in april dan ook niet gewijzigd. Er is wel afscheid genomen van Enrico Camera doordat zijn fondsprestaties niet aan onze verwachtingen hebben voldaan. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het betreffende nieuwsbericht.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans