Afscheid van Capvest Master Enrico Camera

Enrico.png

Begin april hebben wij onze posities in het GAM Emerging Alpha Fund van Capvest Master Enrico Camera verkocht. Aanleiding voor de verkoop zijn de zwakke resultaten van Camera in vergelijking met andere specialistische absolute return fondsen met defensieve aandelenstrategieën. Daarnaast zien wij meer potentie in andere strategieën met een vergelijkbaar risicoprofiel.

Sinds november 2013 maakte het GAM Emerging Market Alpha Fund onderdeel uit van het defensief belegd vermogen van zowel het Capvest Masters Fund Defensief als het Capvest Masters Fund Offensief. Camera heeft in deze periode van drieënhalf jaar een gemiddeld totaalrendement behaald van -8%. Onderstaande grafiek laat de prestaties van Camera zien sinds aanvang van investeren.

GAM Star EM.png

Over dezelfde periode hebben onze overige Capvest Masters met een absolute return doelstelling wel kapitaalbehoud laten zien. Graham Clapp, Nicolas Walewski, Gianmarco Mondani, Thomas de Saint-Seine hebben allen rendementen behaald tussen 0 en +6%. Geen uitzonderlijke rendementen, maar daar waren de marktomstandigheden ook niet naar. Het stimuleringsbeleid van centrale bankiers was hier met name de oorzaak van, zoals nader is toegelicht in het Beleggingsstrategie update 2017.

Al met al heeft Camera als pupil van de succesvolle Capvest Master Gianmarco Mondani zijn verwachtingen niet waargemaakt. Voor ons het moment om door te schakelen en het kapitaal toe te vertrouwen aan strategieën waar wij meer potentie aan toedichten. Zodra wij overgaan tot herbelegging van  het vrijgekomen kapitaal hoort u van ons.

Met vriendelijke groet,

Martijn Brans RBA


Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans