Rapportage maart 2017: tegenwind zwakt af

2017-03.png

 

  • Aandelenbeurzen wereldwijd: +0,2% (jan-mrt: +4,4%)
  • Aandelenbeurs AEX: +4,3% (jan-mrt: +6,9%)
  • Obligatiemarkt Europese leningen: -0,5% (jan-mrt: -0,9%)
  • Capvest Masters Fund Defensief: +0,9% (jan-mrt: +2,5%)
  • Capvest Masters Fund Offensief: +1,4% (jan-mrt: +4,5%)

Tegenwind zwakt af

Maart was een maand van contrasten met een sterk Europa en relatief zwak Amerika. De MSCI wereldindex nam toe met +0,2% en de AEX zelfs met +4,3%. De Europese obligatiekoersen vielen iets terug met -0,5% door een marginaal stijgende rente. Het Capvest Masters Fund Defensief heeft een voorlopig rendement behaald van +0,9%. Het Capvest Masters Fund Offensief nam toe met +1,4%.

Europa heeft ten opzichte van Amerika een sterke beursmaand gehad. Een ‘flip of the coin’ in vergelijking met het beeld van februari hetgeen deels werd ingegeven door politieke ontwikkelingen. Het risico van populisme lijkt voorlopig iets te zijn afgezwakt. De Nederlandse verkiezingsuitslagen zijn minder extreem uitgevallen. Ook de kans dat Front National in Frankrijk gaat regeren, lijkt kleiner geworden dan eerder werd ingeschat.

Nog belangrijker zijn de verbeteringen van de Europese bedrijfsresultaten die zich over de hele breedte laten zien. De bovengemiddelde maand- en kwartaalresultaten van de Capvest fondsen komen door onze overweging in Europese aandelen. Europa specialisten Nicholas Walewski, Stephan Hornung en Gianmarco Mondani merken dat de tegenwind voor Europa langzaam afzwakt en passen hun positionering daarop aan. Het is de reden dat de Capvest Masters Barometer, die de risicohouding van onze specialistische fondsmanagers weergeeft, afgelopen maand licht is opgelopen.

In maart hebben we de helft van de posities van Capvest Master Hendrik Leber met winst verkocht. Zijn fonds was het sterkst presterende globale aandelenfonds van de afgelopen jaren met een rendement van ruim +50% sinds Capvest fondsoprichting. Leber’s goede resultaten hebben de Capvest Masters Funds geregeld omhoog getrokken. Waarom dan nu verkopen?

Leber heeft inmiddels de hoogste koersboekwaarde én koerswinst verhouding binnen de Capvest fondsportefeuilles. Deze ratio’s worden door ons op maandbasis voor alle posities bijgehouden. Het is een van onze belangrijkste sturingsmechanismen en doorslaggevend selectiecriterium bij portefeuille inrichting. We beoordelen hiermee of beleggingen aantrekkelijk of onaantrekkelijk gewaardeerd zijn. Deze ratio’s bepalen voor een groot deel het opwaarts potentieel en het neerwaarts risico van posities. Dit is nader toegelicht in het strategisch document van 2017.

De hoge koersboekwaarde van Leber komt door zijn relatief grote blootstelling aan Amerikaanse aandelen (56%). Zoals bekend, zijn de zeer populaire Amerikaanse aandelen historisch hoog gewaardeerd. Te hoog volgens ons. Herkenning in beleggingsvisie kregen we onlangs tijdens de GMO beleggingsconferentie op 27 maart in Amsterdam. Amerikaanse hoofdstrateeg en contrair belegger James Montier omschreef de Amerikaanse aandelenmarkt als de grootste zeepbel van dit moment. Volgens hem betekent het niet dat er binnenkort een crash komt, maar het suggereert wel dat beleggers veel risico lopen. De hoge waarderingen zijn voor ons dan ook de belangrijkste reden om Amerika te mijden.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

 

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans