Rapportage februari 2017: positief en relatief rustig

2017-02.png

 

  • Aandelenbeurzen wereldwijd: +4,3% (jan-feb: +4,2%)
  • Aandelenbeurs AEX: +3,9% (jan-feb: +1,8%)
  • Obligatiemarkt Europese leningen: +1,0% (jan-feb: -0,4%)
  • Capvest Masters Fund Defensief: +1,0% (jan-feb: +2,4%)
  • Capvest Masters Fund Offensief: +1,9% (jan-feb: +3,9%)

Positief en relatief rustig

Februari was een relatief rustige beursmaand met positieve resultaten. De MSCI wereldindex nam toe met +4,2% en de AEX met +3,9%. De Europese obligatiekoersen herstelden zich met +1,0%. Het Capvest Masters Fund Defensief heeft een voorlopig rendement behaald van +1,0%. Het Capvest Masters Fund Offensief groeide met +1,9%.

De positieve beurskoersen werden wederom aangevoerd vanuit Amerika. De Amerikaanse beurzen sloten de maand af met +5,9%. Opkomende markten hadden ook een sterke maand met +4,7%. De Europese en Aziatische markten bleven enigszins achter met rendementen van net onder +3%. De Capvest maandresultaten zijn positief, maar lopen achter op de markt. De afwijkende regionale verdeling van de Capvest portefeuilles ten opzichte van de markt is de belangrijkste reden.

Het overgrote deel van de Capvest posities laten rendementen zien van rond +1%. De sterkste rendementen komen voor rekening van opkomende landen specialisten Peter Pühringer met +7,8% en Cornel Bruhin met +4,9%. Daar staat tegenover dat goudspecialist George Lequime het grootste verlies leed met -3,5%. Hij moest daarmee een deel van zijn sterke resultaat van januari teruggeven.

Ondanks betere economische data wereldwijd zijn er redenen voor beleggers om voorzichtigheid in acht te nemen. De beursstemming wordt nu extra beïnvloed door de hoge Europese politieke onzekerheid van de komende verkiezingen in Italië, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Zo daalde de rente in februari opnieuw waardoor de Duitse tweejarige staatsleningen zelfs op -1% uitkwamen. Dat betekent dat deze ‘zekere belegging’ met het huidige inflatieniveau van +2% een gegarandeerd kapitaalverlies van -6% in twee jaar oplevert.

De Capvest Masters Barometer, die de risicohouding van onze specialistische fondsmanagers weergeeft en de manier waarop zij marktomstandigheden inschatten, laat vooralsnog geen afnemende risicobereidheid zien. De verhouding offensief en defensief belegd vermogen van de Capvest fondsen is in februari dan ook niet gewijzigd.

Eind februari begint het drukke ‘cijferseizoen’ voor de fondsmanagers. In een tijdsbestek van ongeveer tien weken presenteren de meeste bedrijven zowel de jaarcijfers als de eerste kwartaalcijfers. Dit biedt voor fondsmanagers met een waardestrategie belangrijke peilmomenten. Bedrijfscijfers laten namelijk zien hoe de bedrijvigheid zich daadwerkelijk ontwikkelt. Onze gastspreker op de Capvest Masters Fund Meeting Edward Rumble sprak zich hier expliciet over uit. Hij gaf aan te hopen op een rustig macro-economisch voorjaar, zodat individuele bedrijfscijfers de richting op de beurs kunnen bepalen.

De Capvest Masters Fund Meeting 2017 heeft op 23 februari jl. plaatsgevonden. U treft hier de presentatie met onze macro economische visie en positionering van de Capvest Masters Funds. Mocht u de presentatie van gastspreker Edward Rumble willen ontvangen, dan kunt u deze opvragen via info@capvest.nl.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans