Rapportage november 2017: Stabilisering rendementen

jobs.png
  • Aandelenbeurzen wereldwijd: -0,4% (jan-nov: +4,9%)
  • Aandelenbeurs AEX: -2,4% (jan-nov: +11,8%)
  • Obligatiemarkt Europese leningen: +0,2% (jan-nov: +1,3%)
  • Capvest Masters Fund Defensief: -0,1% (jan-nov: +5,7%)
  • Capvest Masters Fund Offensief: +0,1% (jan-nov: +9,7%)

Stabilisering rendementen

In november eindigden zowel aandelen- en obligatiemarkten vrijwel gelijk aan het begin van de maand. De MSCI wereldindex daalde minimaal met -0,4% en de Europese obligatiekoersen bleven vrijwel onveranderd met +0,2%. Het Capvest Masters Fund Defensief en het Capvest Masters Fund Offensief veranderden ook nauwelijks met resultaten van -0,1% en +0,1%.

Pas in de laatste week van november sloeg de beurssfeer om door Trump’s fiscale hervormingsplannen. Het wetsvoorstel ‘Tax Cuts and Jobs Act’ voorziet onder meer in een forse daling van de vennootschapsbelasting van 35% naar 20% en wordt vooral gezien als stimulans voor multinationals. De Amerikaanse Senaat heeft deze ambitieuze fiscale plannen goedgekeurd. Dit vooruitzicht stuwde de Dow Jones Index met +3,8% en de S&P500 met +2,8%. Het is begrijpelijk dat wij deze ‘upswing’ niet terugzien in de fondsresultaten gezien onze beperkte investeringen in Amerika.

Tegen de achtergrond van een sterk Amerika waarin volop werd geïnvesteerd, was er in Europa een tegenovergesteld beeld te zien. Daar hebben beleggers hun winsten veelal verzilverd door afbouw van Europese aandelen. In de laatste week van de maand liepen de verliezen hierdoor op tot ruim -2%. Bij opkomende markten was hetzelfde patroon waarneembaar. De sterke koersen van het begin van het jaar hebben deze markten deels moeten prijsgeven.

Ondertussen blijven macro economische cijfers van zowel de opkomende landen als Europa goed. De aandelenrendementen van de opkomende landen worden in 2017 primair gedreven door winstgroei. Naar verwachting zal deze groei dit jaar zelfs boven +20% uitkomen. En in Europa wordt door de ECB ook een onverminderd sterke groei waargenomen. Zo is het werkloosheidspercentage in Europa is het laagst sinds januari 2009, terwijl de participatiegraad is toegenomen. Deze onderliggende economische cijfers zijn positief voor de sterke positionering die onze Capvest Masters innemen in Europa en opkomende landen.

De genoemde omslag van de rendementen in de laatste twee weken heeft de resultaten van de Capvest  fondsen niet onder druk gezet. Dit had zeker gekund gezien onze posities. De spreiding in rendementen was deze maand ruim 10% tussen de verschillende Capvest Masters. Opkomende landenspecialisten zoals Kristoffer Stensrud en Wil Landers moesten de grootste verliezen incasseren tot ruim -4%. De sterkste resultaten van +6% kwamen op conto van Japan specialist Hideo Shiozumi en Europese aandelenspecialist Barry Norris.  

De goede maandresultaten van Norris zijn voor tweederde toe te schrijven aan winsten op shortposities. Hij heeft geanticipeerd op dalende koersen van een aantal grote Europese bedrijven omdat deze volgens hem niet aan de marktverwachtingen konden voldoen. Norris laat het nut van differentiatie in een beleggingsportefeuille duidelijk zien. Hij onttrekt zich aan de neergaande Europese aandelenmarkt en zorgt voor tegenwicht in de portefeuille.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA


Inschrijving in de fondsen is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans