Afscheid van Capvest Master Kristoffer Stensrud

Kristoffer Stensrud (2).jpg

Afgelopen maand heeft Capvest Master Kristoffer Stensrud zijn afscheid aangekondigd als fondsmanager van het Skagen Kon-Tiki fonds. Deze stap komt voor ons niet als een verrassing. In oktober 2016 heeft Stensrud zijn taak van eindverantwoordelijke over de portefeuillesamenstelling al overgedragen aan zijn directe collega Knut Nilsson. Beide fondsmanagers kennen wij geruime tijd. In de overdracht zien wij geen aanleiding om onze posities in het Skagen Kon-Tiki te verkopen. Hiernavolgend lichten wij ons vertrouwen in Knut Nilsson nader toe. 

Heroverweging Skagen Kon-Tiki

Het opstappen van een Capvest Master is een cruciaal moment en leidt onherroepelijk tot heroverweging van onze posities. Vanuit onze beleggingsfilosofie beschouwen wij de fondsmanager namelijk als de belangrijkste factor in het beleggingsproces. Het zijn de fondsmanagers die beleggingskansen herkennen en níet het beleggingsfonds.

Kristoffer Stensrud is dus opgevolgd door Knut Nilsson. Nilsson maakt al sinds 2006 onderdeel uit van het Skagen Kon-Tiki beheerteam en is sinds oktober 2014 mede eindverantwoordelijk voor de fondsstrategie. De doelstelling van het beheerteam is ondergewaardeerde beleggingen te selecteren die een beperkt neerwaarts risico hebben en op termijn een aantrekkelijk rendement bieden. Een van de belangrijkste meetcriteria van dit tegendraadse beleggingsproces zijn de waarderingsniveaus van de beleggingsportefeuille ten opzichte van het marktgemiddelde. Als het goed is koopt de fondsmanager zijn aandelen structureel goedkoper in dan de algemene aandelenwaarderingen. 

Portefeuillesamenstelling Skagen Kon-Tiki versus index

Skagen Kon-Tiki waarderingen.jpg

De overzichten laten de waarderingen van het Skagen Kon-Tiki fonds en de opkomende markten index zien per oktober 2014 en oktober 2017. In drie jaar tijd hebben stijgende beurskoersen ervoor gezorgd dat de waarderingen van de opkomende landenindex met 20% zijn toegenomen. Zo is de koers/winstverhoudingen (P/E) opgelopen van 12 naar 14,2 en de koers/boekwaardeverhouding (P/BV) is gestegen van 1,5 naar 1,8.

De onderliggende waarderingen binnen het fonds van Nilsson zijn op basis van koers/winstverhouding wel gestegen, maar laten op basis van koers/boekwaardeverhouding een opvallende daling zien van 1,2 naar 1,1. Hiermee toont Nilsson aan dat de kern van de investeringsstrategie 'inkopen met korting' gecontinueerd is. Nilsson heeft wel het aantal posities teruggebracht van 100 naar 60 bedrijven. Zo beslaat de top 35 posities nu 85,8% van het totale vermogen. Dit was drie jaar geleden nog 67,6%. De toegenomen concentratiegraad in de portefeuille vinden wij positief. 

Knut Nilsson nieuwe Capvest Master

Hoewel Stensrud zijn bijdrage aan Skagen Kon-Tiki geleidelijk heeft afgebouwd blijft de pensionering van deze eigenzinnige en inspirerende fondsmanager een aderlating voor het team. We investeren sinds 2010 in Skagen Kon-Tiki en hebben zowel Nilsson als Stensrud vaker gesproken. Beide zijn eigenzinnige fondsmanagers met een uitgesproken visie en laten zich niet snel beïnvloeden door de waan van de dag. Uit de gesprekken en het handelen van Nilsson blijkt dat de focus op; onderwaarderingen met hoge kwaliteit, opkomende landen en de lange investeringshorizon sterk verankerd zijn in de afwijkende investeringscultuur van Skagen. Wij vertrouwen erop dat ook Knut Nilsson een duidelijk toegevoegde waarde zal blijven houden voor de Capvest portefeuilles.  

Mocht u meer willen weten over de achtergrond van Knut Nilsson dan verwijzen wij u naar zijn persoonlijke pagina

Met vriendleijke groet,

M.W. Brans RBA

Meetings Knut Nielsson.jpg

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans