Rapportage oktober 2017: Pas op voor overmoed

overmoed.png
  • Aandelenbeurzen wereldwijd: +3,3% (jan-okt: +5,3%)
  • Aandelenbeurs AEX: +3,0% (jan-okt: +14,5%)
  • Obligatiemarkt Europese leningen: +1,0% (jan-okt: +1,1%)
  • Capvest Masters Fund Defensief: +1,6% (jan-okt: +6,1%)
  • Capvest Masters Fund Offensief: +2,0% (jan-okt: +9,6%)

Pas op voor overmoed

Oktober was een sterke beursmaand voor aandelen en obligaties. De MSCI wereldindex steeg met +3,3% en de AEX liet een winst zien van +3,0%. De rentevergoedingen op leningen daalden waardoor de obligatiekoersen stegen met +1,0%. Het Capvest Masters Fund Defensief liep op met +1,6% en het Capvest Masters Fund Offensief behaalde een positief resultaat van +2,0%.

Globaal gezien draaien de economieën bovengemiddeld. De stimuleringsmaatregelen hebben dus duidelijk hun uitwerking. De groeiverwachtingen voor het 3e kwartaal zijn naar boven bijgesteld tot 3,4%. De groei gaat zelfs harder dan de gewenste groeicapaciteit. Het zet een aantal centrale banken aan om hun monetaire maatregelen al eerder af te bouwen. Zo heeft de centrale bank van Engeland deze maand aangegeven de rente voor het eerst in 10 jaar te willen gaan verhogen.

Afgelopen maand zijn de Capvest portefeuilles ook weer in lijn met de markt gestegen. De zwakste resultaten waren voor de Capvest Masters met obligaties in vreemde valuta. Ze leden beperkte verliezen door valutaschommelingen. Zo werd de dollar sterker hetgeen direct de resultaten van Peter Huber & Peter Pühringer drukten. Kent Janér had last van de zwakte van de Noorse en Zweedse kroon ten opzichte van de euro. Daarentegen hadden Capvest Masters met de hoogste aandelenblootstelling, te weten Winfried Walter, Christoph Bruns, Norbert Keimling en Stephan Hornung, de meeste wind in de zeilen. Zij konden rendementen behalen tussen de +3,5% en +5%.

De combinatie van een oplevende economie en monetaire steun vormt voor de markten een bedwelmende cocktail die de koersen van alle beleggingscategorieën opstuwt. Het beleggerssentiment is opvallend optimistisch geworden. Dit is niet alleen zichtbaar in cijfers maar ook waarneembaar in allerlei media. Beleggen wordt weer volop gepromoot. Wat is nu de risicohouding van de Capvest Masters?

De Capvest Masters Barometer is voor onze beleggingsstrategie een belangrijke maatstaf. Het is een afspiegeling van de risicohouding van onze specialistische fondsmanagers. Het is interessant te zien dat de risicobereidheid niet oploopt met de stijgende beurskoersen, maar relatief stabiel blijft. Er is enerzijds deelname aan de gunstige kapitaalmarkt, maar tegelijkertijd is het vertrouwen niet onbegrensd. Anders gezegd is de risicohouding in onze portefeuilles opportuun maar niet offensief.    

De huidige prijzen op de markt weerspiegelen een groot vertrouwen in centrale bankiers. Er wordt vanuit gegaan dat de afbouw van de stimuleringsmaatregelen soepel en geleidelijk gaat verlopen. Vanuit dit scenario wordt een 100% aandelenportefeuille het meest beloond. Wij zijn voorzichtiger en houden rekening met een onstuimiger afbouwproces. Een gedifferentieerd opgebouwde portefeuille blijft voor ons het beste risicobeheer voor de huidige marktomstandigheden.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA


Inschrijving in de fondsen is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans