Rapportage september 2017: Diversificatie blijft heilig

bank2.png

 

  • Aandelenbeurzen wereldwijd: +2,7% (jan-sep: +1,9%)
  • Aandelenbeurs AEX: +4,1% (jan-sep: +11,1%)
  • Obligatiemarkt Europese leningen: -0,4% (jan-sep: +0,1%)
  • Capvest Masters Fund Defensief: +0,6% (jan-sep: +4,8%)
  • Capvest Masters Fund Offensief: +1,5% (jan-sep: +8,1%)

Diversificatie blijft heilig

September weerspiegelt de opperbeste stemming op de globale financiële markten. De MSCI wereldindex steeg met +2,7% en de AEX liet zelfs een winst zien van +4,1%. Obligatieleningen verloren afgelopen maand -0,4% en dobberen sinds begin van het jaar rond 0%. Het Capvest Masters Fund Defensief steeg met +0,6% en het Capvest Masters Fund Offensief behaalde een positief resultaat van +1,5%.

Aandelenmarkten floreren door de positieve economische groeicijfers voor de grootste wereldeconomieën. De halfjaarcijfers laten zien dat nu ook Japan en Europa zijn aangehaakt bij Amerika. De drie economieën laten een synchrone groeiontwikkeling zien van +2% per jaar. Daarnaast ontwikkelt de Chinese groei zich in lijn met de doelstelling van de centrale overheid. Met een stabiele groei van +6,5% per jaar is China een belangrijke steunpilaar voor de Aziatische markt als geheel.  

De bevestiging van de groeicijfers versnellen de komst van een ander tijdperk. Centrale bankiers hebben jarenlang ongekende stimuleringen doorgevoerd en gaan eindelijk hun voet van het gaspedaal afhalen. Ze zullen met kleine stappen proberen terug te keren naar een normaal monetair beleid. De Amerikaanse FED heeft hierin al het voortouw genomen. Aan de ene kant kopen ze minder obligaties op en het rentetarief wordt aan de andere kant voorzichtig opgetrokken. In december wordt de derde renteverhoging verwacht. In Europa is de ECB vooralsnog niet in beweging gekomen, maar analisten verwachten dat een inperking van het Europese obligatie opkoopprogramma ook niet lang meer op zich zal laten wachten.

Op het moment dat aandelen zo lekker omhoog gaan, is het zeer aantrekkelijk om een maximale aandelen blootstelling te hebben. De goede prestaties van de Capvest fondsen zijn ook vooral te danken aan de Capvest Masters zoals Lilian Co, Hideo Shiozumi, Stephan Hornung en Christoph Bruns die zich 100% toeleggen op de aandelenmarkten. Toch investeren wij bewust niet uitsluitend in fondsen met een volledige marktblootstelling. Want met het wegvallen van de helpende hand van centrale banken gaat de onzekerheid op de markten gegarandeerd toenemen. En wat dan?

Als de onzekerheid gaat toenemen is diversificatie in de portefeuille van cruciaal belang. Onze portefeuilles bestaan uit meer dan alleen aandelen- en obligatiestrategieën met een volledige marktblootstelling. Er zijn handelsstrategieën die de afhankelijkheid van marktbewegingen in de portefeuille verkleinen. Dat heeft nu als nadeel dat Capvest Masters zoals Graham Clapp, Paul McNamera, Gianmarco Mondani, Shazad Ghaffar, Fabrice Vecchioli, Barry Norris en Adrian Owens niet zijn meegegaan in de opgaande markt, maar bieden een vangnet zodra onrust in de markt gaat oplopen. Want hoe de wind gaat waaien weet niemand.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA


Inschrijving in de fondsen is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Mark Vrolings