Rapportage december 2016: sterk maar irrationeel

2016-12.png

 

  • Aandelenbeurzen wereldwijd: +2,9% (jan-dec: +8,5%)
  • Aandelenbeurs AEX: +5,7% (jan-dec: +9,4%)
  • Obligatiemarkt Europese leningen: +0,6% (jan-dec: +3,3%)
  • Capvest Masters Fund Defensief: +1,0% (jan-dec: -0,4%)
  • Capvest Masters Fund Offensief: +1,3% (jan-dec: +1,4%)

2016: sterk maar irrationeel

Het jaar is geëindigd met een sterke decembermaand, door het aanhoudende ‘Trump-effect’. De MSCI wereldindex steeg met +2,9% en de AEX nam toe met +5,7%. Ook de Europese obligatiekoersen stegen met +0,6%. Het Capvest Masters Fund Defensief heeft een voorlopig rendement behaald van +0,9%. Het Capvest Masters Fund Offensief groeide met +1,4%.

Voor heel 2016 zijn de wereldwijde aandelenmarkten opgelopen met +8,5%. Onder de radar waren er weer grote onderlinge verschillen. De breedste Europese aandelenindex, STOXX Europe 600 index, sloot zelfs met negatief resultaat af van -1,2% ten opzichte van de start van het jaar. De wereldindex werd ook dit jaar op sleeptouw genomen door de Amerikaanse beurs, die +13,1% in de plus staat voor 2016.

Als we puur naar de marktcijfers kijken, dan is 2016 een mooi beursjaar geweest. Met de Capvest Masters fondsen kijken wij echter terug op een bijzonder moeizaam jaar waarbij de rendementen rond het nulpunt zijn blijven steken. Voor actieve aandelenmanagers zoals Gianmarco Mondani, Barry Norris, Fabrice Vecchioli, Graham Clapp en fondsmanagers met globale macrostrategieën zoals Kent Janér, Adrian Owens, Ariel Bezalel is 2016 zeldzaam lastig geweest. Zij hebben allemaal verliezen moeten incasseren.

De grootste verliezen zijn voor onze marktneutrale handelaren geweest, die zowel op hun aangekochte aandelen (long posities) als op hun verkochte aandelen (short posities) hebben ingeleverd. Aangezien deze defensieve aandelenstrategieën worden ingezet als alternatief voor traditionele obligaties is het begrijpelijk dat het jaarresultaat van het Capvest Masters Fund Defensief hier het meest onder geleden heeft.

Wat gebeurde er? Afgelopen jaar kenmerkte zich door drie marktbewegingen die irrationeel en onberekenbaar bleken te zijn. Als eerste de door angst ingegeven sectorrotatie uit februari waarbij obligatie-achtige bedrijven en goudfondsen overdreven sterk in trek waren. Tot een normalisering van de koersen is het niet gekomen. De politieke gebeurtenissen rond Brexit en vervolgens de Amerikaanse verkiezingen hebben aansluitend het beeld bepaald. Beide verrassende uitslagen hebben onverwachte koersbewegingen teweeg gebracht die volkomen los staan van onderliggende bedrijfsactiviteiten. Ondanks 2016 gaan wij ervan uit dat onze positionering met een fundamentele lange termijn focus het meest houvast biedt in het huidige extreme beursklimaat.

Een nadere toelichting op de strategische positionering van de Capvest Masters Funds kunt u binnenkort tegemoet zien met het document ‘Beleggingsstrategie Update 2017’  en tijdens de jaarlijkse informatiebijeenkomst op 23 februari a.s.

Tot slot is de Capvest Masters Barometer, die de risicobereidheid van onze fondsmanagers aangeeft, in december vrijwel niet veranderd. De barometerstanden van 2016 laten zien dat de risicobereidheid licht offensief is geweest zonder noemenswaardige uitslagen. Er was zodoende geen aanleiding om de verhouding tussen offensief en defensief belegd vermogen gedurende het jaar rigoureus aan te passen.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans