Nieuwe Capvest Master Norbert Keimling

Norbert Keimling StarCapital.png

In september verwelkomen wij Capvest Master Norbert Keimling. Zijn fonds StarCapital Priamos wordt ingezet binnen het offensief belegd vermogen van het Capvest Masters Fund Offensief. Norbert Keimling vervangt Gerald Kichler waarvan we deze maand afscheid hebben genomen.

De eerste keer dat Norbert Keimling bij mij in het vizier kwam was in de herfst van 2005. Het moment weet ik nog goed. Ik had een gesprek gepland met Capvest Master Peter Huber bij StarCapital in Oberursel (DL). In afwachting van het gesprek met Huber las ik in de wachtruimte een artikel van Norbert Keimling. Niet geheel toevallig, want Huber en Keimling zijn directe collega’s en werkzaam binnen dezelfde fondsorganisatie StarCapital. Het artikel met de prikkelende titel “Zwakke groeiverwachtingen zorgen voor rendement” heeft mij meteen gegrepen. Vanaf dat moment heb ik Keimlings overtuigde beleggingsstrategie gevolgd via artikelen en marktcommentaren. De keuze om nu in zijn fonds te gaan investeren, wordt hiernavolgend toegelicht.

Keimling is een waardebelegger bij uitstek en daarmee een zogenoemde ‘contraire belegger’. Hij positioneert zich veelal uitgesproken anders dan de meeste beleggers doen op enig moment. Dit levert successen op, maar kent ook perioden waarin zijn positionering op de proef wordt gesteld. Met zijn fonds StarCap Priamos had Keimling tot eind 2006 de wind in de zeilen en stond hij in verschillende internationale rangorden te boek als een van de best presterende fondsmanagers van wereldwijde aandelenfondsen. Sinds 2007 staan de fondsprestaties van Keimling onder druk.

Keimling kan zijn fondsprestaties helder verklaren. Het heeft de maken met de afwisselende perioden waarin waarde- versus groeistrategieën de koersontwikkelingen beïnvloeden. Onderstaande grafiek laat echter zien dat waardebeleggers over de laatste 90 jaar gemiddeld bijna 5% meer rendement per jaar behalen. De rode uitslagen naar beneden zijn perioden met beneden gemiddelde rendementen. Dit heeft de afgelopen negentig jaar zeven keer plaatsgevonden. Sinds maart 2007 moeten waardestrategieën het afleggen tegen groeistrategieën (zwarte rondje). De langste aaneengesloten periode in 90 jaar!

waarde.png

De historische cijfers laten ook zien dat perioden van zwakke rendementen nog altijd zijn opgevolgd door sterke resultaten. De afgelopen zes keer duurde de sterke herstelcyclus gemiddeld 12 jaar en leverde het een bovengemiddeld rendement op +129%. Zie hiervoor onderstaande tabel.

historisch.png

Vanuit dit perspectief biedt de huidige zwakke periode voor waardestrategieën dus juist kansen voor waardebeleggers. De portefeuille van Keimling laat dit overduidelijk zien. Bij de investering in het StarCap Priamos fonds van Keimling worden de bedrijven aangekocht tegen een gemiddeld boekwaarde van 90%. Ter vergelijking: wereldwijd worden aandelen nu verhandeld tegen 190% van de boekwaarde en Amerikaanse bedrijven zelfs tegen 290% van hun boekwaarde. Ook andere waarderingscijfers zoals koers/cashflow en koers/winstverhouding laten een vergelijkbaar beeld zien.

Een oude beurswijsheid zegt dat ‘de winst wordt bepaald door een goede inkoop’. Het huidige instapmoment ligt in het verlengde hiervan. De gedisciplineerde investeringsstrategie en focus op waarde beleggingen geeft ons vertrouwen in het rendementspotentieel van Keimling. Voor een nadere kennismaking met Norbert Keimling en zijn strategie verwijzen we u graag naar zijn persoonlijke webpagina.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA


Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans