Afscheid van Capvest Master Gerald Kichler

FvS.png

Begin september hebben wij onze posities in het Flossbach Von Storch Global Equity fonds van Capvest Master Gerald Kichler verkocht. Directe aanleiding voor de verkoop is het feit dat Kichler is gestopt als fondsmanager.

Sinds september 2013 maakte het FvS Global Equity Fund onderdeel uit van het offensief belegd vermogen van het Capvest Masters Fund Offensief. Kichler heeft in deze periode een gemiddeld totaalrendement behaald van +33%. Zijn resultaten lopen hiermee in lijn met de resultaten van de MSCI World index. Onderstaande grafiek laat dit zien.

Fvs return.png

Vertrek fondsmanager

Zoals bekend, is het vertrek van een fondsmanager voor ons vrijwel altijd reden tot verkoop van fondsposities. Het is namelijk de fondsmanager die de beleggingskansen herkent en de risico’s inschat, niet het beleggingsfonds. Een nieuwe fondsmanager moet zich eerst bewijzen voordat wij hem/haar fondskapitaal toevertrouwen.

Verandering naam & beleggingsstrategie

De nieuwe fondsmanagers Karsten Friebe en Ludwig Palm hebben naast een naamsverandering van het fonds van Golbal Equity naar Global Quality ook de beleggingsstrategie op cruciale onderdelen veranderd. Een wijziging waarvan wij de effecten niet gaan afwachten.

Herbeleggingen vrijgekomen fondskapitaal

Het vrijgekomen fondskapitaal wordt direct herbelegd in het wereldwijde aandelenfonds StarCap Priamos fonds van nieuwe Capvest Master Norbert Keimling. Voor een nadere kennismaking verwijzen wij naar het nieuwsbericht of de persoonlijke webpagina van Keimling.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA


Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans