Rapportage augustus 2016: Opkopen van aandelen volgende optie?

Draghi.png
  • Aandelenbeurzen wereldwijd: +0,3% (jan-aug: +0,6%)
  • Aandelenbeurs AEX: +1,0% (jan-aug: +1,8%)
  • Obligatiemarkt Europese leningen: -0,1% (jan-aug: +5,8%)
  • Capvest Masters Fund Defensief: +0,2% (jan-aug: -0,8%)
  • Capvest Masters Fund Offensief: +0,2% (jan-aug: +0,5%)

Opkopen van aandelen volgende optie?

Augustus kende een rustig verloop van zowel de aandelen- als de obligatiemarkten. De MSCI wereldindex steeg met +0,3% en de AEX met +1,0%. De Europese obligatiemarkt nam licht af met -0,1%. Het Capvest Masters Fund Defensief heeft een voorlopig rendement behaald van +0,2%. Het Capvest Masters Fund Offensief kwam ook uit op een toename met +0,2%.

Zoals bekend, worden markten sterk beïnvloed door het handelen van centrale bankiers. De door FED voorzitster Janet Yellen uitgesproken verhoogde bereidheid tot een Amerikaanse rentestijging tijdens het recente overleg van centrale bankiers, zorgde niet voor veel deining. Yellen gaf aan dat het herstel van de economie wordt ondersteund door consumentenbestedingen, maar tegelijkertijd blijven de bedrijfsinvesteringen en de buitenlandse vraag zwak. Capvest Masters zoals Peter Huber, Winfried Walter, Hendrik Leber en Christoph Bruns schatten in dat Yellen weinig ruimte heeft om het stimuleringsbeleid structureel terug te schroeven. Een te grote rentestijging zou namelijk ook de dollar sterker maken en de export verder bemoeilijken.

Daar waar Amerika dus de touwtjes strakker aan probeert te halen, geldt voor Japan, Engeland en de Europa het omgekeerde. Zij breiden de stimuleringsmaatregelen juist verder uit. Het taboe om naast het opkopen van obligaties ook aandelen in te kopen, lijkt weg te vallen. Zo heeft Zwitserland al voor 100 miljard euro aandelen ingekocht en heeft Japan de aandeleninkoop verhoogd naar 52 miljard euro per jaar. Het Europese opkoopprogramma zorgt er nu voor dat de Europese ‘obligatievijver’ leeg lijkt te raken. De ECB heeft eerder aangegeven dat ze verdere stimuleringsmaatregelen zal nemen, indien de lage inflatie koppiger blijkt dan verwacht. Aandelen kopen zou een volgende stap kunnen zijn… Mocht de ECB besluiten aandelen te gaan kopen, dan zou dat een grote verandering teweegbrengen op de Europese aandelenmarkten. Als de centrale bank miljarden in de aandelenmarkt zou pompen, zou dat hoogstwaarschijnlijk leiden tot flink hogere koersen.

De nog steeds toenemende stimuleringsmaatregelen zorgen voor een vangnet. De investeringshouding van onze fondsmanagers is deze maand stabiel gebleven zoals is blijkt uit de Capvest Masters Barometer. Wij verwachten dat de risicohouding van de Capvest Masters bij een eventuele correctie niet zal afnemen, maar juist zal toenemen. De lijst van Capvest Masters die bereid zijn in geval van een correctie aandelen bij te kopen is nu al meer dan de helft.

Al met al is de invloed van de centrale bankies om prijzen op te stuwen steeds nadrukkelijker zichtbaar. Obligatieprijzen zijn inmiddels door het plafond geschoten, de huizenprijzen staan ook weer in brand. Een logische volgende stap is de opstuwing van aandelenkoersen. Het is wat ons betreft dan ook geen vraag óf er inflatie komt, maar slechts wanneer.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

 

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans