Afscheid van Capvest Master Edouard Carmignac

Carmignac.png

Eind juni hebben wij onze laatste posities in het Carmignac Investissement van Capvest Master Edouard Carmignac verkocht. Het fonds maakte onderdeel uit van het offensief belegd vermogen van het Capvest Masters Fund Offensief. De belangrijkste verkoopreden is onze voorkeur voor Europese aandelen in plaats van een wereldwijde mix van aandelen zoals Carmignac hanteert. Door de recente koersdaling als gevolg van Brexit hebben wij tegen gunstige waarderingen Europese aandelen verder kunnen uitbreiden binnen de portefeuilles. De investeringen in wereldwijde aandelenstrategieën zijn hierdoor verhoudingsgewijs iets verlaagd.

Het fonds van Carmignac hebben wij sinds januari 2006 in portefeuille. Daarmee hebben wij ruim 10 jaar kapitaal toevertrouwd aan inmiddels een van de meest populaire fondsmanagers van Europa. Tijdens de kredietcrisis in 2008/2009 heeft hij het fondskapitaal relatief goed weten te beschermen. Carmignac nam op het juiste moment een contraire offensieve houding aan. In onderstaande rendementsgrafiek is dit duidelijk te zien.

Carmignac return.png

De goede markttiming van Carmignac bleef niet onopgemerkt. Sinds 2009 is het vermogen onder beheer explosief gegroeid. De fondsprestaties laten sinds 2013 echter een verzwakt beeld zien. De achterblijvende prestaties zijn ons inziens niet te verklaren door de gehanteerde groeistrategie van Carmignac. Sterker, de marktomgeving is de laatste vijf jaar extreem gunstig geweest voor deze strategieën. Dit is de belangrijkste reden waarom wij het fonds van Carmignac sinds 2013 structureel hebben verlaagd.

Het kapitaal dat is vrijgekomen uit de verkoop van Carmignac Investissement hebben wij direct geherinvesteerd in het SQUAD Value fonds van nieuwe Capvest Master Stephan Hornung. Hornung hanteert een waardestrategie en richt zich op Europese small & midcap bedrijven. Voor een nadere kennismaking verwijzen wij u graag naar het desbetreffende nieuwsbericht.

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat natuurlijk graag.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA


Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans