Rapportage mei 2016: groeiend Europa toch impopulair

Europa.png
  • Aandelenbeurzen wereldwijd: +3,1% (jan-mei: -1,7%)
  • Aandelenbeurs AEX: +1,8% (jan-mei: +1,4%)
  • Obligatiemarkt Europese leningen: +0,8% (jan-mei: +3,0%)
  • Capvest Masters Fund Defensief: +0,6% (jan-mei: -1,5%)
  • Capvest Masters Fund Offensief: +0,5% (jan-mei: -1,3%)

Groeiend Europa toch impopulair

In mei ontwikkelden de financiële beurzen zich in stabiele tred omhoog. De MSCI wereldindex nam toe met +3,1% en de AEX met +1,8%. De obligatiemarkt sloot eveneens gunstig met +0,8%. Het Capvest Masters Fund Defensief heeft een voorlopig rendement behaald van +0,6%. Het Capvest Masters Fund Offensief groeide met +0,5%.

De resultaten van mei zijn voor Capvest vooral gedrukt door het resultaat van het Value8  fonds van Peter Paul de Vries. Het Capvest Masters Fund Defensief heeft een verlies geleden van -0,2% en het Capvest Masters Fund Offensief -0,4%. Niet eerder hebben wij binnen een maand na aankoop alweer afscheid genomen van een Capvest Master.

Begin mei heeft oud-analist Roel Gooskens een opiniestuk aangaande discutabele waarderingen in de Value8jaarrekening gepubliceerd. De aantijgingen en navolgende media- aandacht zetten de koers van Value8 sterk onder druk. Aanleiding tot onze verkoop van Value8 is dat Peter Paul De Vries de onzekerheid over gesjoemel met de winstcijfers niet heeft kunnen wegnemen. Sterker, de ingelaste Value8 beleggingsbijeenkomst van 18 mei jl. werd tot onze verbazing door De Vries benut om zijn bedrijven en participaties te promoten. Hij ging bewust (nog?) niet in op meervoudige openstaande waarderingsvragen. Het gebrek aan transparantie vinden wij niet te verantwoorden richting onze participanten. Het betreffende nieuwsbericht biedt een nadere toelichting op onze verkoop.

De teleurstellende ontwikkelingen rond Value8 staan voor ons los van de gunstige rendement / risico verhoudingen voor Europese aandelen. Het vrijgekomen fondskapitaal zal zodoende in juni worden geherinvesteerd in nieuwe Capvest Master Stephan Hornung. Net als De Vries is hij gespecialiseerd in kleine en middelgrote bedrijven. Daar waar De Vries zich uitsluitend op Nederlandse bedrijven focust, is Hornung gericht op bedrijven gevestigd in Duitstalige landen. Voor een uitgebreidere kennismaking met Hornung verwijzen wij u naar het nieuwsbericht.

Europa blijft sterk onder druk staan. Sinds begin van het jaar is er bijna €8 miljard onttrokken aan Europese aandelenfondsen. In mei bleven de Europese aandelen bijna 3% achter op Amerikaanse aandelen. Capvest Masters Peter Huber, Christoph Bruns en Barry Norris geloven niet het negatieve scenario voor Europa. Een recessie is volgens hun niet aan de orde, zelfs na een mogelijke Brexit. De actuele groeicijfers bevestigen dit beeld. Europa herstelt zich duidelijk en vindt aansluiting bij Engeland en Amerika. Nicolas Walewski geeft zelfs aan dat de verbeterde bedrijfsresultaten in portefeuille en de koersen zelden zo ver uit elkaar zijn gelopen.

De stand van de Capvest Masters Barometer is afgelopen maand weer iets teruggelopen. De algemene risicohouding is inmiddels gedaald van een licht offensieve naar een neutrale risicohouding. De verhouding offensief en defensief belegd vermogen binnen beide Capvest fondsen is hierop aangepast.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

 

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans