Nieuwe Capvest Master Stephan Hornung

stephan.png

Deze maand introduceren wij Stephan Hornung als nieuwe Capvest Master. Hornung is specialist op het gebied van Europese aandelen. Hij vervangt Peter Paul de Vries met het Value8 fonds, waarvan wij deze maand afscheid hebben genomen. Meer hierover kunt u lezen in het betreffende nieuwsbericht.

Handhaving belang Europese kleine en middelgrote bedrijven

De onverwacht snelle verkoop van Value8 van Peter Paul de Vries zorgt ervoor dat we geen specialist meer hebben in Europese kleine en middelgrote ondernemingen. Binnen deze beleggingscategorie voorzien wij nu juist gunstige rendement /risico verhoudingen. Dit heeft deels te maken met de lage bedrijfswaarderingen als ook onze verwachting dat Europa niet afstevent op een recessie. De meest recente groeicijfers voor het eerste kwartaal van 2016 laten zelfs zien dat Europa met een groei van +1,7% weer aanhaakt bij Amerika en Groot Brittannië.

stephan2.png

Belangrijkste argument voor ons optimisme over Europa is dat de ECB het ongekende economische stimuleringspakket eerder uitbreidt dan afbouwt. Daarnaast is er een zwakke euro, profiteert Europa van de lagere energieprijzen en zijn de financieringskosten voor bedrijfsschulden in Europa extreem gunstig.

Waarderingsstrategie vanuit drie invalshoeken

Om de vruchten te kunnen plukken van deze dynamiek vertrouwen wij een klein deel van het kapitaal toe aan Stephan Hornung met het SQUAD Value fonds. Hornung hanteert, zoals de naam van SQUAD Value al doet vermoeden, een value (waarde) strategie. Hij handelt vanuit drie verschillende invalshoeken.

Als eerste zijn de analyses van Hornung gericht op het aankopen van hoogwaardige bedrijven tegen gunstige waarderingen. Naast waarderingen tracht Hornung een inschatting te maken van de duurzaamheid van de winst, de concurrentiepositie, bekwaamheid van het management en of er wordt gehandeld in het belang van de aandeelhouders.

Het tweede thema is gericht op ‘deep value’. Bedrijven waarvan de aandelen tegen hoge kortingen op de beurs worden verhandeld ten opzichte van de realistische intrinsieke waarde. Bestaat er een kans op koersherstel door bijvoorbeeld een inkoopprogramma van eigen aandelen, een speciaal dividend, een overname of kostenbesparende maatregelen dan wordt een investering door Hornung overwogen.

Tot slot zoekt hij investeringskansen door speciale beurssituaties. Hierbij kan gedacht worden aan het benutten van prijsverschillen in de markt bij reeds aangekondigde overnames, bloktransacties of nieuwe emissies met korting. Door de hoge voorspelbaarheid van de situaties zijn de inkomsten die hieruit voortvloeien vaak beperkt. Het incidentele karakter van deze investeringen zorgt ervoor dat het slechts een beperkt deel (ongeveer 10%) van de portefeuille omvat.

Defensieve benadering en rendementsverwachtingen

De aandelenblootstelling wordt door Horning flexibel ingezet met als mogelijkheid naar cash of obligaties uit te wijken. Het doel is om een langdurig aantrekkelijk rendement met een lage beweeglijkheid te bereiken. De fondsendatabase van Citywire laat zien dat Hornung over de afgelopen tien jaar bij de beste tien fondsen zit op basis van behaalde rendement, laagste volatiliteit en neerwaarts risico.

stephan3.png

De beleggingsstijl zorgt ervoor dat in sterk opgaande markten het fonds zal achterblijven op de brede marktindex. Daarentegen zijn de prestaties in de afgelopen elf jaar juist uitstekend geweest in een zijwaartse en dalende markt. Dit laatste komt ook duidelijk naar voren in het artikel ‘Crash test’ van Das Investment.

stephan4.png

De Europese small & midcap strategie van Hornung biedt een goede aanvulling voor de diversificatie van het offensief belegd vermogen van de Capvest Masters Funds. Voor een nadere kennismaking met Stephan Hornung en zijn strategie verwijzen we u graag naar zijn persoonlijke webpagina.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

 

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans