Afscheid Capvest Master Peter Paul de Vries

value8.png

Het is niet eerder voorgekomen dat wij binnen een maand na introductie afscheid nemen van een Capvest Master. Peter Paul de Vries heeft de twijfelachtige eer. Value8, het fonds van De Vries, is deze maand door ons verkocht.

Discutabele waarderingen

Aanleiding tot verkoop zijn onduidelijkheden omtrent waarderingen in de jaarrekening. De aantrekkelijke waardering van Value8 was een van de belangrijkste redenen om juist nu de investering aan te gaan. Begin deze maand heeft oud-analist Roel Gooskens een opiniestuk gepubliceerd op nieuwssite Follow the Money. Gooskens betwijfelt in het artikel of de jaarrekening van Value8 een getrouw beeld geeft van de activiteiten.

Het probleem dat Gooskens aan de kaak stelt, is de waardering van beursgenoteerde belangen in het jaarverslag. Als waarderingsmaatstaf is de beurskoers gehanteerd. Normaal is dit geen enkel probleem. Het is zelfs een verplichte methode volgens de boekhoudregels. Maar bij de bedrijven van De Vries vindt nagenoeg geen handel in de genoteerde aandelen plaats. Hierdoor kan de beurskoers gemakkelijk gemanipuleerd worden. En daarmee ook de jaarresultaten van Value8. De Vries zou zodoende zijn balans kunnen ‘oppoetsen’.

Geen inhoudelijk antwoord De Vries

De aantijgingen en de navolgende media-aandacht hadden een forse koersdaling van Value8 tot gevolg. Reden voor De Vries om tijdens een ingelaste beleggingsbijeenkomst op woensdag 18 mei jl. openheid van zaken te geven. De bijeenkomst werd tot onze verbazing vooral gebruikt om zijn bedrijven en participaties te promoten. De Vries ging bewust niet inhoudelijk in op meervoudige openstaande waarderingsvragen. Een gemiste kans wat ons betreft. Het laat ons als aandeelhouder in het ongewis.

Door het uitblijven van antwoorden heeft De Vries de onzekerheid over mogelijk gesjoemel met winstcijfers niet weggenomen. Het neerwaarts risico van een verdere afwaardering van Value8 is hiermee niet geweken.

Beperking verlies

Nu de vraag nog steeds openstaat of De Vries de boekhoudregels bewust heeft benut om de jaarrekening op te poetsen, kunnen wij het kapitaal onmogelijk blijven toevertrouwen aan Value8. Onze investeringscase waarbij tegen een aantrekkelijke waardering (30% boven de boekwaarde) Nederlandse small cap bedrijven aan de portefeuille werden toegevoegd, houdt hiermee geen stand. De relatief kleine posities van 1,2% voor het Capvest Masters Fund Defensief en 2% voor het Capvest Masters Fund Offensief zijn afgebouwd. Met deze verkoop moet een verlies geaccepteerd worden van 0,2% voor het defensieve fondsen en 0,4% voor het offensieve fonds. Belangrijkste is wel dat het mogelijk grotere neerwaartse risico nu wel is uitgesloten.

Het vrijgekomen fondskapitaal zal worden geherinvesteerd in nieuwe Capvest Master Stephan Hornung. Het is een andere Capvest Master die ook gespecialiseerd is in kleine en middelgrote bedrijven binnen Europa. Een nadere toelichting op de komst van deze Capvest Master kunt u lezen in het betreffende nieuwsbericht.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans