Rapportage april 2016: beleggers blijven angstig

gold.png
  • Aandelenbeurzen wereldwijd: +0,9% (jan-apr: -4,7%)
  • Aandelenbeurs AEX: -0,1% (jan-apr: -0,5%)
  • Obligatiemarkt Europese leningen: -0,7% (jan-apr: +2,2%)
  • Capvest Masters Fund Defensief: +0,7% (jan-apr: -2,1%)
  • Capvest Masters Fund Offensief: +1,4% (jan-apr: -1,7%)

Beleggers blijven angstig

De aandelenbeurzen lieten in april een neutraal verloop zien. De MSCI wereldindex nam toe met +0,9%. De AEX sloot af met een miniem verlies van -0,1%. De obligatiemarkt liet een verlies zien van -0,7%. Het Capvest Masters Fund Defensief heeft een voorlopig rendement behaald van +0,4%. Het Capvest Masters Fund Offensief groeide met +1,4%.

In april hebben de centrale bankiers niets van zich laten horen. Het is opvallend te zien, dat wanneer de bankiers zich niet expliciet uitspreken over het laag houden van de rente, het renteniveau bijna als vanzelf oploopt. En een stijgende rente heeft een drukkend effect op de obligatiekoersen. In deze marktomgeving kon het Capvest Masters Fund Defensief een klein deel van de opgelopen achterstand van dit jaar inlopen.

De marktneutrale defensieve aandelenmanagers hebben ook afgelopen maand last gehad van de marktrotatie die sinds begin van dit jaar zichtbaar is. De hang naar veiligheid is nog steeds dominant. Wederom was het goudspecialist Georges Lequime, die in april de meeste waardestijging behaalde met +33%. Voor het jaar staat Lequime inmiddels op een ongekend rendement van +110%. De goudpositie binnen de fondsportefeuilles bewijzen hun vermogen tot risicoreductie door de contraire waardeontwikkeling.

Vanuit een andere invalshoek is de hang naar veiligheid ook goed zichtbaar. Het aandeel Coca-Cola wordt door beleggers beschouwd als een veilige haven en een waardevaste belegging bij een negatief economisch scenario. Dit obligatie-achtige aandeel heeft het de afgelopen zes maanden ruim 10% beter gedaan, dan het brede marktgemiddelde van S&P 500 (zie grafiek). Bij een verhoogde onzekerheid zijn beleggers bereid een steeds hogere prijs te betalen. Coca-Cola komt nagenoeg niet in onze portefeuilles voor, omdat de Capvest Masters het bedrijf nu te duur vinden.

De stand van de Capvest Masters Barometer, die de risicohouding van Capvest Masters weergeeft, is afgelopen maand licht gedaald. Gianmarco Mondani heeft zijn posities iets voorzichtiger ingericht. Er was geen reden om de verhouding tussen offensief en defensief belegd vermogen aan te passen.

Wel hebben wij in april Peter Paul de Vries toegevoegd als nieuwe fondsmanager aan beide Capvest Masters Funds. Met de komst van De Vries zijn de belangen in Europese bedrijven verder verhoogd. Onze verwachting is dat Europa namelijk niet afstevent op een recessie. We kunnen nu de vruchten plukken van de gunstige bedrijfswaarderingen. Redenen voor ons optimisme is dat de ECB het ongekende economische stimuleringspakket eerder uitbreid dan afbouwt. Het klinkt mogelijk vreemd, maar de Nederlandse consument profiteert daar bovengemiddeld van zoals in het FD artikel helder wordt beschreven. De miljardenimpuls in de Nederlandse economie speelt de Nederlandse small cap bedrijven van De Vries ons inziens in de kaart.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

 

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiƫle doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans