Rapportage maart 2016: bloeiende woestijn

woestijn.png
  • Aandelenbeurzen wereldwijd: +1,6% (jan-mrt: -5,5%)
  • Aandelenbeurs AEX: +3,0% (jan-mrt: -0,4%)
  • Obligatiemarkt Europese leningen: +0,5% (jan-mrt: +2,9%)
  • Capvest Masters Fund Defensief: +1,6% (jan-mrt: -2,4%)
  • Capvest Masters Fund Offensief: +2,9% (jan-mrt: -2,8%)

Bloeiende woestijn

De beurzen zijn weer iets tot rust gekomen. Maart heeft ervoor gezorgd dat het eerste kwartaal met extreme koersuitslagen deels is recht getrokken. De MSCI wereldindex nam toe met +1,6%. De AEX sloot hoger af met +3%. De obligatiemarkt bereikte een nieuw hoogtepunt met een positief maandrendement van +0,5%. Het Capvest Masters Fund Defensief heeft een voorlopig rendement behaald van +1,6%. Het Capvest Masters Fund Offensief groeide met +2,9%.

Terugblikkend op het eerste kwartaal zijn veilige beleggingen in alle categorieën de grootste winnaars op de kapitaalmarkten. Obligaties hebben, gegeven de historisch lage rente, een opvallend goed kwartaal achter de rug. De vergelijking met een bloeiende woestijn is in dit geval een treffende beeldspraak. De bloei heeft tot gevolg dat nog meer van het toekomstige rendement naar voren is gehaald.

Net als vorige maand heeft goudspecialist Georges Lequime maximaal geprofiteerd van de hang naar veiligheid. Hij schiet boven iedereen uit met een kwartaalrendement van +59%. Lequime is de enige Capvest Master die zoveel sterker wordt als beleggers op zoek zijn naar bescherming. Het zou opportuun lijken om het aandeel goud sterk op te hogen nu de markten al een tijd zo beweeglijk zijn. Maar wij beschouwen goud uitsluitend als een kapitaalverzekering tegen een ineenstorting van het financiële stelsel. Goud wordt door ons niet ingezet als speculatiemiddel voor koersgewin op korte termijn.

Ook binnen aandelen was de heersende tendens richting veiligheid goed zichtbaar. In een omgeving waarin verwachtingen continue neerwaarts moeten worden bijgesteld, is het sentiment onder beleggers niet bepaald positief te noemen. Zoals in de vorige maandrapportage al naar voren kwam, worden bedrijven met een consistente en voorspelbare winststroom, ‘obligatie-achtige’ aandelen, dan het meest beloond. Dit soort aandelen worden verhandeld tegen hoge koers-winstverhoudingen en zijn relatief duur. Het is de belangrijkste reden dat de meeste Capvest Masters zoals Christoph Bruns, Peter Huber en Gianmarco Mondani hier geen lange termijn potentie in zien.

De marktneutrale aandelenmanagers aan wie het grootste deel van ons defensief belegd vermogen is toevertrouwd, hadden het relatief zwaar in dit eerste kwartaal met rendementen van -4% tot -8%. De sectorrotatie, die al beschreven is in de maandrapportage van februari, is nog niet hersteld. Wij hebben de koerszwakte benut om de posities in het Argonaut European Absolute Return Fund van Barry Norris verder uit te breiden.

Tenslotte is de stand van de Capvest Masters Barometer, die de risicohouding van Capvest Masters weergeeft, afgelopen maand licht opgelopen. Lilian Co is iets defensiever geworden in vergelijking tot de start van 2016. Globale managers als Peter Huber en Edouard Carmignac zijn juist iets offensiever geworden. Al met al geen reden om in te grijpen.

Met vriendelijke groet,

M.W. Brans RBA

 

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Martijn Brans